<html>
<head>
<style><!--
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
font-size: 12pt;
font-family:Calibri
}
--></style></head>
<body class='hmmessage'><div dir='ltr'>Kedves Kollégák!<br><br>Felhívom a figyelmet az alábbi programra.<br><br>Üdvözlettel:<br>Takács Ádám<br><br><br><span style="" dir="ltr"><div style=""><font style="font-size: 12pt;" size="3"><b>Filozófiai Kollégium Budapest</b></font></div><font style="font-size: 12pt;" size="3">
</font><div style="" align="justify"><font style="font-size: 12pt;" size="3"><b>Szeminárium 2015/2016</b><span style="font-size:12pt;"><br><br>Takács Ádám</span><span style="font-size:12pt;font-variant:small-caps;"><b><br><br>Az idő nyomai. Időbeliség és materialitás</b></span></font></div><font style="font-size: 12pt;" size="3">
</font><div style="" align="justify"><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">Kant </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"><i>A tiszta ész kritikája</i></span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">,
Husserl </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"><i>Időelőadásai</i></span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"> és Bergson </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"><i>Idő
és szabadság</i></span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">
 című munkája a mérföldkövei annak a vonulatnak, amely ma többnyire 
kialakítja és megszabja az időről való filozófiai gondolkodás általános 
kereteit: az idő leginkább
az észlelés, a tudatosság és végső soron a szubjektivitás eredeti 
alapszerkezeteként kerül meghatározásra. Ebben a keretben az időbeliség 
annak az alapvetően szubjektív tapasztalati horizontnak a megnevezésére 
szolgál, amely transzcendentális és/vagy genetikus
feltételét képezi, hogy az időbeli történés vagy változás bármely 
formáját - például a világban vagy a természetben - tapasztalati 
értelemmel ruházzuk fel. A szeminárium arra vállalkozik, hogy egy e filozófiai </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"><i>satus
quo</i></span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">-val ellentétes szempont érvényre juttatását kísérelje meg. "Életidő" és "világidő" különbségéből kiindulva </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">arra
keressük a választ, hogy meddig lehet eljutni időtapasztalat és időbeliség</span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"> magyarázatában, ha az időt elsősorban nem a tudatosság vagy a szubjektivitás, hanem a világ "történéseinek"
</span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">materiális és tárgyi szinten jelentkező konstitutív jellemzőjeként értelmezzük. Ebben a</span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"> </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">kontextusban,
a javasolt elemzések az időbeli történés kérdésének különböző aspektusait</span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"> </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">járják körül, és különösen
annak a tézisnek a vizsgálatára vállalkoznak, mely szerint az</span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"> </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">időbeli változás szükségképpen
"nyomot" hagy. Az idő nyomainak és az idő "stigmatikus"</span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">
 természetének kérdése vezérfonalul szolgál majd a materiális és testi 
idő (idősödés), illetve a természeti és történeti
környezet temporális meghatározottságainak vizsgálatához. Ebben a 
gondolati keretben kerül sor egyúttal materiális idő és időtapasztalat 
viszonyának elemzésére is. A szeminárium így végső soron arra 
vállalkozik, hogy egy materiális ontológia és egy realista
fenomenológia keretei között radikálisan újragondolja a "történelmi 
materializmus" fogalmát.</span><span style="font-size:12pt;font-variant:small-caps;"><b><br><br>Program </b></span></font></div><font style="font-size: 12pt;" size="3">
</font><div style=""><font style="font-size: 12pt;" size="3"><b>Minden alkalommal: kedd, 18-20h, ELTE BTK (Múzeum krt. 6-8.) Főépület, III. 319.</b></font></div><font style="font-size: 12pt;" size="3">
</font><div style=""><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">1. </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"> </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">2015.
november 10. - Időbeliség, fakticitás, történés</span></font></div><font style="font-size: 12pt;" size="3">
</font><div style=""><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">2. </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"> </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">2015.
december 1. - Anyag és emlékezet</span></font></div><font style="font-size: 12pt;" size="3">
</font><div style=""><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">3. </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"> </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">2015.
december 15. - Affekció, inskripció, nyom: a "stigmatikus" idő</span></font></div><font style="font-size: 12pt;" size="3">
</font><div style=""><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">4. </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"> </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">2016.
január 12. - A test ideje. Idősülés és idősödés</span></font></div><font style="font-size: 12pt;" size="3">
</font><div style=""><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">5. </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"> </span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;">2016.
január 26. - Materiális idő, tárgyi idő, és időtapasztalat</span></font></div><font style="font-size: 12pt;" size="3">
</font><font style="font-size: 8pt;" size="1"><span style="font-size:12pt;">6.  2016. február 9. - Temporális és történelmi materializmus  </span></font><font style="font-size: 8pt;" size="1"><span style="font-size:12pt;"></span></font><font style="font-size: 12pt;" size="3"><span style="font-size:12pt;"><font style="font-size: 16pt;"><br></font><font style="font-size: 16pt;"><br></font><br></span></font></span>                                     </div></body>
</html>