<div dir="ltr">Kedves Kollégák,<div><br></div><div>Az idén ősszel a Kora Újkori Filozófiatörténeti Műhely keretében egy szövegolvasó szemináriumot szervezünk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.</div><div><br></div><div>Üdvözlettel</div><div>Pavlovits Tamás és Schmal Dániel</div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:12pt">K</span></b><span style="font-size:12pt">ora <b>Ú</b>jkori <b>Fi</b>lozófiatörténeti <b>M</b>űhely</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt"> </span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:12pt">Leibniz–Arnauld-levelezés (1686–1690)</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:12pt">szövegolvasó szeminárium</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="font-size:12pt"> </span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="font-size:12pt">A szemináriumot vezetik: Schmal Dániel és Pavlovits Tamás</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt"> </span></p><p class="MsoNormal"><u><span style="font-size:11pt">Időpontok és tematika:</span></u><br></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt"> </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt">1. október 16. 10h00-14h00:                          I–IX. levél</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt">2. november 6. (később meghatározandó)     X–XVI. levél</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt">3. november 27. (később meghatározandó)   XVII–XX. levél</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt">4. december 4. (később meghatározandó)      XXI–XXVIII. levél</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt"> </span></p><p class="MsoNormal"><u>Helyszín</u>: ELTE BTK Filozófia Intézet, 1088 Budapest, Múzeum körút 4., I épület</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">A leveleket a következő kiadásokat és kommentárt követve olvassuk:</p><p class="MsoNormal"> </p><ul type="disc" style="margin-top:0cm"><li class="MsoNormal"><i>Discours de métaphysique et correspondance avec Arnauld</i>, Georges Le Roy (éd.), Paris, Vrin, 1984.</li><li class="MsoNormal"><i>The Leibniz-Arnauld Correspondence</i>, edited and translated by H.T. Mason, Manchester UP, Barnes & Noble, New York, 1967.</li><li class="MsoNormal"><i>Metafizikai értekezés, </i>Leibniz és Arnauld levelezése. In <i>Gottfried Wilhelm Leibniz válogatott filozófiai írásai.</i> Ford. Endreffy Zoltán. Budapest, Európa, 1986. 5–125. old.</li><li class="MsoNormal">R. C. Sleigh, <i>Leibniz and Arnauld: A Commentary of Their Correspondence, </i>Yale UP, New Haven, 1990.</li></ul></div><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature"><div><font color="#999999">Pavlovits Tamás<br><br>habilitált egyetemi docens<br>SZTE BTK Filozófia Tanszék<br>6722 Szeged<br>Petőfi S. sgt. 30-34.</font></div>
<div><font color="#999999">Tel/Fax: + 36 62 544 179</font></div></div>
</div>