<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 11.00.9600.18015">
<style id="owaParaStyle">P {
        MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-TOP: 0px
}
</style>
</head>
<body fPStyle="1" ocsi="0">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">
<p>Tisztelt Kollégák!</p>
<p> </p>
<span class="fsl">
<div class="text_exposed_root text_exposed">A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja<br>
<br>
<strong>Schwendtner Tibor</strong><br>
Léttörténet és eszkatológia - Heidegger történelemfilozófiája a Fekete füzetekben<br>
című előadására.<br>
<br>
Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)<br>
Időpont: 2015. szeptember 29. 16:00<br>
<br>
Az előadás a késői Heidegger filozófiáját, az úgynevezett léttörténeti gondolkodást (seinsgeschichtliches Denken) vizsgálja, arra tekintettel, hogy az elmúlt években megjelent gondolati naplói (Schwarze Hefte) fényében mennyiben kell újraértelmeznünk a léttörténeti
 gondolkodás helyét és jelentőségét Heideggernél. A naplókban ugyanis több olyan motívum megjelenik, melyek eddig egyáltalán nem, vagy
<span class="text_exposed_show">alig voltak ismertek – elsősorban a léttörténet etnicista értelmezésére és a kereszténységgel, illetve azon belül különösen a katolicizmussal való helyenként éles vitára gondolhatunk. Eddig is világos volt, hogy a késői Heidegger
 Nyugat első alapítását a korai görög filozófusoknak tulajdonítja és szerinte a hosszú hanyatlás (létfelejtés) után Nyugat új alapításra szorul, melyet a filozófus másik kezdetnek nevez. A naplókban Heidegger az 1938-48 közötti időszakban a jelenkor történelmét
 egyre inkább valamiféle végidőként, a kiteljesedett létfelejtés, a machináció, a totális hatalomgyakorlás időszakaként ábrázolja, amelyben népek és különböző szellemi hatalmak küzdenek egymással. Heidegger történelemfilozófiai konstrukciója szempontjából külön
 figyelmet érdemel a kereszténységgel való szellemi küzdelme, illetve ezzel kapcsolatban az utolsó Isten rejtélyes fogalma. Az előadás e sokrétű és ingoványos tematika körvonalait szeretné felvázolni.</span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"></span> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"><a href="https://www.facebook.com/events/1669834696594938/">https://www.facebook.com/events/1669834696594938/</a></span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"></span> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show">Üdvözlettel,</span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show">MTA BTK FI</span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"></span> </div>
</span></div>
</body>
</html>