<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 11.00.9600.17690">
<style id="owaParaStyle">P {
        MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-TOP: 0px
}
</style>
</head>
<body fPStyle="1" ocsi="0">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;"><span class="fsl">
<div id="id_55142c570ab949681734583" class="text_exposed_root text_exposed">Tisztelt Kollégák!</div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed">A Filozófiai Intézet szeretettel vár minden érdeklődőt
<br>
<br>
<strong>Kis-Jakab Dóra<br>
</strong><em>Atomizmus vagy közösségelvűség? A rawlsi koncepció változása és a kommunitárius kritikák</em><br>
című előadására.<br>
<br>
Helyszín: 1014 Budapest, Országház utca 30. <br>
Időpont: 2015. március 31. 16:00<br>
<br>
John Rawls Az igazságosság elmélete című művében kifejtett politikafilozófiai koncepciójának egyik legtöbbet kritizált aspektusa az elméletből kirajzolódó személykoncepció. Kommunitárius bírálói, így Charles Taylor és Michael J. Sandel szerint a rawlsi elmélet
 egy határozottan körvonalazható személykoncepcióra épít. Az igazságosság elméletéből úgy tűnik, Rawls legalábbis gondolatkísérletként elképzelhetőnek tartotta azt, hogy az énről leválasszuk a közösség
<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">által meghatározott céljait, értékeit, tulajdonságait. Kommunitárius kritikusai ezzel szemben az egyén mély társadalmi beágyazottságával érveltek, a rawlsi énkoncepciót pedig atomistának
 és tévesnek tartották. Rawls későbbi műveiben határozottan visszautasította a közösségelvű bírálatokat, és hangsúlyozta, hogy tévedés az eredeti helyzetben egymással szerződő felek leírását az emberi természetről tett metafizikai vagy filozófiai antropológiai
 kijelentésekként értelmezni.<br>
A rawlsi álláspont megértésében segíthetnek a korai, a fő mű előtt írt szövegek. Egyik első nagyobb lélegzetvételű, 1942-ben írt dolgozatában Rawls így nyilatkozik: „A közösség, úgy tűnik, magában foglalja a személyiség koncepcióját. Amennyiben nincs személyiségünk,
 nincsen közösségünk sem. Továbbá, ha nincsen közösségünk, nincsen személyiségünk. Az egyének annyiban válnak személyekké, amennyiben közösségben élnek.” Hogyan értelmezhető ez a későbbi vita fényében meglepő megállapítás? Az igazságosság elmélete előtt Rawls
 lett volna az első kommunitárius? Miért változtatta meg álláspontját, ha egyáltalán megváltoztatta azt? Az előadás ezekre a kérdésekre keresi a választ.</span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"></span> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show">Üdvözlettel,</span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show">MTA BTK FI</span></div>
</span></div>
</body>
</html>