<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>

<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0in;
        margin-bottom:.0001pt;
        text-autospace:none;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.E-mailStlus17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:Arial;
        color:windowtext;}
@page Section1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=EN-US link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other'><font
size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU style='font-size:12.0pt;font-variant:
small-caps'>Sorsesemény <o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other'><font
size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other'><font
size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU style='font-size:12.0pt'>A Magyar
Filozófiai Szemle 2015/3-as számának tematikus tárgya a „sorsesemény”
kérdésköre. </span></font><i><span lang=HU style='font-style:italic'>A tiszta
ész kritikájában</span></i><span lang=HU> Kant úgy fogalmazott, hogy a sors
„jogtalanul bitorolt fogalom” (B117), mivel sem a tapasztalatból,
sem az észből nem meríthetünk világos jogalapot használatának igazolására.
A sors fogalma azonban filozófiai problémává válik, mihelyt az emberi élet
egésze felől tekintjük. Ekkor a sors az időben széttagolt emberi élet
elbeszélhető egységeként jelenik meg. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy
a sors antik tragédiákból átvett fogalma és a narratív azonosság XX. századi
elmélete két, egymással nehezen összeegyeztethető dimenziót és kontextust
jelent. Az élet egységének e két aspektusát próbálta Tengelyi László
újragondolni, amikor bevezette a <i><span style='font-style:italic'>sorsesemény</span></i>
fogalmát, amely a 20. századi gondolkodás két alapvető fogalmát, az
élettörténet és az esemény gondolatait fűzi egybe. A sorsesemény kifejezés
azt sugallja, hogy a szubjektum nem az általa elmesélt történetek tudatos főszereplőjeként
az, ami, hanem éppen az olyan megjósolhatatlan események révén, amelyek
váratlan idegenségként szegeződnek vele szembe, mégis legsajátabb önmagát
ismeri fel bennük. A lapszámba ehhez a kérdéskörhöz tartozó írásokat várunk.
Emellett a Varia rovatba is folyamatosan várjuk a kéziratokat bármilyen
filozófiai témában.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU
style='font-size:12.0pt'>A tematikus rovatba szánt tanulmányok beküldési
határideje: 2015. szeptember 20.<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU
style='font-size:12.0pt'>A kéziratokat a < filszemle@webmail.phil-inst.hu
> címre kérjük.<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU
style='font-size:12.0pt'>A Magyar Filozófiai Szemle szerkesztősége<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span lang=HU style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>