<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0in;
        margin-bottom:.0001pt;
        text-autospace:none;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.E-mailStlus17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:Arial;
        color:windowtext;}
@page Section1
        {size:8.5in 11.0in;
        margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=EN-US link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal style='line-height:150%'><font size=3 face="Times New Roman"><span
lang=HU style='font-size:12.0pt;line-height:150%;font-variant:small-caps'><span
style='line-height:150%'>Korai analitikus filozófia és fenomenológia<o:p></o:p></span></span></font></p>

<p class=MsoNormal style='line-height:150%'><font size=3 face="Times New Roman"><span
lang=HU><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal style='line-height:150%'><font size=3 face="Times New Roman"><span
lang=HU style='font-size:12.0pt;line-height:150%'><span style='line-height:
150%'>A Magyar Filozófiai Szemle 2015/2-es számának tematikus tárgya az
analitikus filozófia és a fenomenológia kapcsolatai és közös gyökereik. Közismert
tény, hogy a két irányzat a 20. század nagy részében egymástól elkülönülten
fejlődött. A 19. század végén és a 20. század első évtizedeiben azonban ez még
korántsem volt így: a később az analitikus filozófiához illetve a
fenomenológiához (vagy tágabban a „kontinentális filozófiához”)
besorolt szerzők számos filozófiai témával kapcsolatban közös problémakeretben
mozogtak, ismerték egymás műveit és reagáltak is egymásra. Így például mindkét
hagyomány elmefilozófiájában meghatározó szerepet játszott a
pszichologizmus-kritika, továbbá az intencionális aktusok – egymásra ható
és egymással vitatkozó – értelmezései, a metafizikában az idealizmus
realista kritikája. Ennek illusztrálásához elég felidézni a Frege–Husserl
viszonyt, Russell és Moore kapcsolatait a leíró pszichológiával és a fenomenológiai
hagyománnyal, így Brentanóval, Twardowskival, Meinonggal és Husserllel, vagy
Carnap és Husserl viszonyát. A lapszámba ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódó
írásokat várunk. Emellett a Varia rovatba is <i><span style='font-style:italic'>folyamatosan</span></i>
várjuk a kéziratokat, bármilyen filozófiai témában. (Ezeket ugyanúgy bíráltatjuk,
mint a tematikus blokk tanulmányait.)<o:p></o:p></span></span></font></p>

<p class=MsoNormal style='line-height:150%'><font size=3 face="Times New Roman"><span
lang=HU><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal style='line-height:150%'><font size=3 face="Times New Roman"><span
lang=HU style='font-size:12.0pt;line-height:150%'><span style='line-height:
150%'>A tematikus rovatba szánt tanulmányok beküldési határideje: 2015. június
1.<o:p></o:p></span></span></font></p>

<p class=MsoNormal style='line-height:150%'><font size=3 face="Times New Roman"><span
lang=HU style='font-size:12.0pt;line-height:150%'><span style='line-height:
150%'>A kéziratokat a < <a href="mailto:filszemle@webmail.phil-inst.hu">filszemle@webmail.phil-inst.hu</a>
> címre kérjük.<o:p></o:p></span></span></font></p>

<p class=MsoNormal style='line-height:150%'><font size=3 face="Times New Roman"><span
lang=HU><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal style='line-height:150%'><font size=3 face="Times New Roman"><span
lang=HU style='font-size:12.0pt;line-height:150%'><span style='line-height:
150%'>A Magyar Filozófiai Szemle szerkesztősége<o:p></o:p></span></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span lang=HU style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>