<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<style id="owaParaStyle">P {
        MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-TOP: 0px
}
</style>
</head>
<body fPStyle="1" ocsi="0">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">
<p>Tisztelt Kollégák!<br>
</p>
<p>Gángó Gábor a Budai Várnegyedet érintő lezárások miatt elmaradt, <em><strong>G. W. Leibniz erdélyi kancellárjelöltsége</strong>
</em>című előadását a mai napon tartja meg.<span><br>
<br>
Az előadás időpontja: 2015. március 3. 16:00<br>
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., Pepita terem.</span></p>
<div class="art-article">
<p><span style="TEXT-DECORATION: underline"><strong></strong></span> </p>
<span>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><br>
Az előadásban Leibniz 1713 őszi erőfeszítéseit rekonstruálom, amelyeket annak érdekében fejtett ki, hogy megszerezze Erdély kancellári vagy alkancellári tisztét. Levelezésének a vonatkozó levéltári forrásokkal való összevetéséből kiviláglik, hogy Leibniz nem
 kevesebb, mint négy alkalommal tett kísérletet rá, hogy célját, ami az adott politikai helyzetben teljességgel irreálisnak bizonyult, különböző taktikák révén elérje.<br>
<br>
A jelöltség története egyfelől megmutatja, hogy előkelő bécsi ismeretségei, Vilhelmina Amália császárné kivételével, nem álltak mellé ez ügyben. Másfelől a jelöltség fényében Leibniz udvari tanácsossá és a tervezett bécsi tudós társaság elnökévé való kinevezése
 karrierjének rövid tetőpontjaként tűnik fel. Azután Leibniznek a kancellárjelöltség kudarca révén meg kellett tanulnia, hogy sem további sikerekre, sem az elért pozíciók megtartására nem számíthat a császárvárosban.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> </p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Üdvözlettel,</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">MTA BKT FI</span></p>
</div>
</div>
</body>
</html>