<div dir="ltr">Kedves Kollégák,<br><div><br>Ezúton hívjuk fel a figyelmüket az MTA Filozófiai Intézet Társadalomfilozófiai vitakörének következő,<br><br><div style="font-size:13px"><br></div><div style="text-align:center"><div style="text-align:center"><b><font size="4">"<span>Politika egy tökéletlen világban"<br></span></font></b></div></div><div style="font-size:13px;text-align:center"><span style="font-size:large">című beszélgetésére.</span><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="font-size:13px"><br></div><div style="font-size:13px"><br></div><div style="font-size:13px">A
 vita során Szűcs Zoltán Gábornak a Politikatudományi Szemle 2014/4-es számában megjelent "Politika egy tökéletlen világban - A politikai realizmus elméleti előfeltevéseiről" című tanulmányát tárgyaljuk. Többek között arra a kérdésre keressük a választ, hogy történeti kontextustól függetlenül azonosíthatók-e egy koherens, realista politikaelmélet elemei.<br><br>Bevezető előadást tart: <b>Szűcs Zoltán Gábor</b>, politológus (MTA Politikatudományi Intézet) </div><div><font><span style="color:rgb(20,24,35);font-family:Helvetica,Arial,"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;line-height:16.2909px">Vitaindítót tart: </span><b>Fülöp Endre, </b><span style="color:rgb(20,24,35);font-family:Helvetica,Arial,"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;line-height:16.2909px">filozófus</span><span style="color:rgb(20,24,35);font-family:Helvetica,Arial,"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;line-height:16.2909px">.</span><br></font></div><div style="font-size:13px"><br></div><div style="font-size:13px">A tárgyalandó szöveg a linkre kattintva elérhető.<br></div><a href="https://www.dropbox.com/sh/vz3iyoeuem5yz2t/AABaYQAoS-eNHi_9hJgvhpNBa/Politikai%20realizmus.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/sh/vz3iyoeuem5yz2t/AABaYQAoS-eNHi_9hJgvhpNBa/Politikai%20realizmus.pdf?dl=0</a><br><br><div style="font-size:13px">Az esemény időpontja: 2015. március 2. 16.00 óra.</div><div style="font-size:13px">Az esemény helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30. <span>Pepita</span> terem.</div><div style="font-size:13px"><br></div><div style="font-size:13px">Vitakörünkről az MTA BTK Filozófia Intézetének honlapjáról és a vitakör facebook-oldaláról tájékozódhatnak.</div><div style="font-size:13px"><a href="http://www.fi.btk.mta.hu/index.php/hu/intezeti-tevekenysegek/tarsadalomfilozofiai-vitakor" target="_blank">http://www.fi.btk.mta.hu/index.php/hu/intezeti-tevekenysegek/tarsadalomfilozofiai-vitakor</a><br></div><div style="font-size:13px"><a href="https://www.facebook.com/groups/1571808313034476/?fref=ts" target="_blank">https://www.facebook.com/groups/1571808313034476/?fref=ts</a><br></div><div style="font-size:13px"><br></div><div>(Észrevételeiket, az elküldött/el nem küldött szövegekkel kapcsolatos problémáikat a <a href="mailto:tarsadalomfilozofiaivitakor@gmail.com" target="_blank">tarsadalomfilozofiaivitakor@gmail.com</a> email címen jelezhetik.)</div><div><br></div><div>Tisztelettel:</div><div>Szücs László Gergely</div><div>MTA Filozófiai Intézet</div>Posztdoktori Kutató</div></div>