<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 11.00.9600.17496">
<style id="owaParaStyle">P {
        MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-TOP: 0px
}
</style>
</head>
<body fPStyle="1" ocsi="0">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">
<p><span class="fsl">Tisztelt Kollégák!</span></p>
<p><span class="fsl"></span> </p>
<p><span class="fsl">Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt<br>
<br>
<strong>Gángó Gábor</strong><br>
<em>G. W. Leibniz erdélyi kancellárjelöltsége</em><br>
című előadására.<br>
<br>
Az előadás időpontja: 2015. február 17., 16:00<br>
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., Pepita terem.</span></p>
<p><span class="fsl"><br>
<br>
Az előadásban Leibniz 1713 őszi erőfeszítéseit rekonstruálom, amelyeket annak érdekében fejtett ki, hogy megszerezze Erdély kancellári vagy alkancellári tisztét. Levelezésének a vonatkozó levéltári forrásokkal való összevetéséből kiviláglik, hogy Leibniz nem
 kevesebb, mint négy alkalommal tett kísérletet rá, hogy célját, ami az adott politikai helyzetben teljességgel irreálisnak bizonyult, különböző taktikák révén elérje.<br>
<br>
A jelöltség története egyfelől megmutatja, hogy előkelő bécsi ismeretségei, Vilhelina Amália császárné kivételével, nem álltak mellé ez ügyben. Másfelől a jelöltség fényében Leibniz udvari tanácsossá és a tervezett bécsi tudós társaság elnökévé való kinevezése
 karrierjének rövid tetőpontjaként tűnik fel. Azután Leibniznek a kancellárjelöltség kudarca révén meg kellett tanulnia, hogy sem további sikerekre, sem az elért pozíciók megtartására nem számíthat a császárvárosban.</span></p>
<p><span class="fsl"></span> </p>
<p><span class="fsl">Üdvözlettel,</span></p>
<p><span class="fsl">MTA BTK FI</span></p>
</div>
</body>
</html>