<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<style id="owaParaStyle" type="text/css">P {margin-top:0;margin-bottom:0;}</style>
</head>
<body ocsi="0" fpstyle="1">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;"><font size="3" face="Times New Roman">Tisztelt Kollégák!<br>
<br>
<span class="fsl">Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt<br>
<br>
<b>Varga Péter </b><br>
<i>Filozófia mint szigorú tudomány a háború idején: Az első világháború filozófiára gyakorolt hatásának problémája Edmund Husserl példáján</i>
<br>
című előadására.<br>
<br>
Az előadás időpontja: 2015. január 13., 16:00<br>
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., Pepita terem.<br>
<br>
Az Edmund Husserl körül szerveződő Fenomenológiai Mozgalom nemcsak az első világháborút megelőző összeurópai kulturális fellendülés pregnáns példáját nyújtja, hanem az 1914 tragikus nyarán lezajló "intellektuális mozgosítást" is jól szemléletheti. Mégsem egyszerű
 meghatároznunk, miként jelenik meg a mozgalom középpontjában álló Edmund Husserl gondolkodásában az els<span class="text_exposed_show">ő világháború hatása, s ennek megfelelően a filozófiatörténet-írásban gyakran találkozunk Husserl kispolgáriságának, apolitikusságának
 vádjával, avagy Husserl 1917-18-as Fichte-előadásainak túlértékelésével. Meggyőződésem szerint a probléma megoldásához éppen Husserl biográfiája rejti a kulcsot, amit Husserl etikai gondolkodásának átalakulásával kapcsolok össze. Ennek révén, úgy vélem, az
 első világháború -- s általában véve a történelem -- filozófiára gyakorolt hatásának egy rendkívül pontosan körülhatárolható értelmű példájához juthatunk.<br>
<br>
Előadásom a 2014. december 3-án a belgiumi Leuvenben szervezett "The Great War and Phenomenology" című nemzetközi konferencián elhangzott előadás átdolgozott változata.</span></span><br>
<br>
Üdvözlettel,<br>
MTA BTK FI</font></div>
</body>
</html>