<div dir="ltr">Kedves Kollégák! Tőzsér János előadását sajnos nem fogom tudni meghallgatni, de hadd jegyezzem meg, hogy amit előzetes absztraktjában ír, az többszörösen abszurd. Nem téves, hanem abszurd. 1) A "metafilozófia" maga is filozófia, a filozófia mibenlétéről való elmélkedés a filozófia kezdete óta a filozófia része. Azaz akinek "metafilozófiai tanítása" van, annak filozófiai tanítása van. 2) A "kései Wittgenstein" vajon Wittgenstein melyik kéziratára vonatkozik? Hiszen a kései Wittgenstein nem jelentetett meg semmit. A kéziratok pedig -- sokezernyi oldal -- igencsak változatos témákról szólnak. 3) Az ún. <i>Kék Könyv</i>ben vagy az ún. <i>Filozófiai vizsgálódások</i> ún. első részében valóban előtérben állnak a filozófiáról mint a nyelv félreértéséről szóló gondolatok. De ezek a szövegek is bőségesen tartalmaznak pl. jelentésfilozófiai elemeket ("nyelvjáték"! "családi hasonlóság"!), nem is beszélve az ún. <i>Barna könyv</i>, a <i>Megjegyzések a pszichológia filozófiájáról</i> vagy akár <i>A bizonyosságról</i> gazdag filozófiai tematikájáról. 4) Wittgenstein kéziratainak nagyobbik fele a matematika filozófiájáról szól: nem a filozófiáról mint matematikafilozófiáról, hanem a matematikáról mint a matematikafilozófia tárgyáról. -- Megjegyzéseim a témát ismerők számára triviálisak. Ezért mertem úgy fogalmazni, hogy nem tévedésekről, hanem abszurditásokról van szó. Szívélyes üdvözlettel, Nyíri Kristóf       </div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2014-12-05 14:50 GMT+01:00 FI Titkárság <span dir="ltr"><<a href="mailto:FI.Titkarsag@btk.mta.hu" target="_blank">FI.Titkarsag@btk.mta.hu</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div>
<div style="direction:ltr;font-family:Tahoma;color:#000000;font-size:10pt"><span><font face="Times New Roman" size="3">Tisztelt Kollégák!<br>
<br>
Az MTA BTK Filozófia Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt<br>
<br>
<b>Tőzsér János</b><br>
(Kaposvári Egyetem, tudományos főmunkatárs)<br>
<br>
<b><i>A kései Wittgenstein a filozófiáról és a filozófiai problémákról</i></b><br>
című előadására.<br>
<br>
Az előadás időpontja: 2014. december 9., 16:00<br>
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., Pepita terem.<br>
<br>
<br>
Előadásom két részből áll. Az első részben amellett érvelek, hogy a kései Wittgensteinnek kizárólag metafilozófiai tanítása van. Egyedül a filozófiai problémák természete izgatja, és ez is csak annyiban, hogy megmutassa: milyen módon tudunk azoktól megszabadulni.
 A második részben azt próbálom megmutatni: a kései Wittgenstein metafilozófiája elhibázott. Álláspontja, mely szerint a filozófiai problémák nyelvünk félreértéséből erednek, implauzibilis.<br>
<br>
<br>
Üdvözlettel,<br>
MTA BTK FI</font><br>
</span></div>
</div>

<br>_______________________________________________<br>
MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list<br>
Archives & Help: <a href="http://phil.elte.hu/mafla" target="_blank">http://phil.elte.hu/mafla</a><br></blockquote></div><br></div>