<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<style id="owaParaStyle" type="text/css">P {margin-top:0;margin-bottom:0;}</style>
</head>
<body ocsi="0" fpstyle="1">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">Tisztelt Kollégák!<br>
<br>
<span class="fsl">A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja<br>
<br>
<b>Turgonyi Zoltán</b><br>
<i>Pornográfia és liberalizmus</i><br>
című előadására.<br>
<br>
Helyszín: 1014 Budapest, Országház utca 30. (Pepita terem)<br>
Időpont: 2014. november 25. 16:00<br>
<br>
<br>
A liberalizmus a mai közvélekedés szerint a magánélet szabadságának védelmezője, s megengedhetőnek tartja az egyén minden olyan cselekedetét, amely más egyénnek nem okoz kárt. Ezért talán sokak számára meglepő, hogy pl. a par excellence „magánügynek” számító
 szexualitás terén nemcsak a – többnyire keresztény gyökerekből táplálkozó – konzervatívok, hanem sokszor liberális szerzők is bizonyos korlátozások hívei. Mi lehet ennek az oka? A választ a pornog<span class="text_exposed_show">ráfiával kapcsolatos kortárs
 vitákon keresztül kíséreljük meg bemutatni, amelyek révén egyúttal a mai liberalizmus sajátos belső problémáira (pl. a szabadság és az egyenlőség közötti feszültségre, vagy a korábban az egyik legalapvetőbb liberális értéknek számító szólásszabadság korlátozásának
 mind gyakrabban megfogalmazott követelésére) is rávilágítunk. Az előadás arra is alkalom, hogy némi ízelítőt nyújtsunk az e vitákban fontos szerepet játszó – és a megengedő álláspontot talán a legradikálisabban képviselő – francia filozófus, Ruwen Ogien munkásságából,
 aki a Mill-féle kárelv egyik legkövetkezetesebb alkalmazója és továbbgondolója, s akinek neve ennek ellenére szinte ismeretlen Magyarországon. Természetesen azt is megvizsgáljuk, hogy az ő sokszor meghökkentő és provokatív javaslataival szemben milyen ellenérveket
 lehet megfogalmazni a hagyományos erkölcsi normák védelmében.</span></span><br>
<br>
Programjainkról további információkat találnak a honlapunkon:<br>
<a href="http://fi.btk.mta.hu/index.php/hu/esemenyek/naptar" target="_blank">http://fi.btk.mta.hu/index.php/hu/esemenyek/naptar</a><br>
<br>
És a Facebook oldalunkon:<br>
<a href="https://www.facebook.com/events/833748286687924/" target="_blank">https://www.facebook.com/events/833748286687924/</a>
<br>
<br>
Üdvözlettel,<br>
MTA BTK FI<br>
</div>
</body>
</html>