<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 11.00.9600.17280">
<style id="owaParaStyle">P {
        MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-TOP: 0px
}
</style>
</head>
<body fPStyle="1" ocsi="0">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">Kedves Kollégák!<br>
<br>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}">Az MTA BTK Filozófia Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt<br>
<br>
Frenyó Zoltán<br>
A theologia tripartita augustinusi reinterpretációja<br>
című előadására.<br>
<br>
Az előadás időpontja: 2014. október 21., 16:00<br>
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., Pepita terem.<br>
<br>
Az előadás először rekonstruálja azt az antik felfogást, amely a teológia (vallás, istentan) három válfaját: a költői, a filozófia<span class="text_exposed_show">i és a politikai teológiát különbözteti meg egymástól, ezután pedig rátér Szent Ágoston elméletének
 vizsgálatára, aki ilyen irányú vallásfilozófiai nézeteit Varro klasszikus tanaival szembesíti. Varróval szemben Szent Ágoston kifejti, hogy a mitikus teológia és az állami kultusz merőben emberi alkotások, amelyekkel szemben a theologia naturalis értékét hangsúlyozza.
 Végeredményben azonban Szent Ágoston kinyilvánítja, hogy a három fajta teológia egyikétől sem lehet örök életet remélni, s ezekkel szemben a keresztény tanítás igazságát emeli ki. Szent Ágostonnak a Varro-kritikán keresztül kifejtett tanai, amelyek egy nagy
 vallásfilozófiai mintaváltást jelentenek, alapvető hatást gyakoroltak az egész későbbi európai gondolkodásra.</span></span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"></span></span> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show">Üdvözlettel,</span></span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show">MTA BTK FI</span></span></div>
</div>
</body>
</html>