<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 11.00.9600.17107">
<style id="owaParaStyle">P {
        MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-TOP: 0px
}
</style>
</head>
<body fPStyle="1" ocsi="0">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">
<p>Tisztelt Kollégák!<br>
</p>
<div class="art-article">
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span class="fsl">A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja Önöket<br>
<br>
<strong>Székely László</strong> <br>
<br>
<a href="https://www.facebook.com/events/1431526253779749/" target="_blank"><font color="#000000">Wittgenstein és a matematika természete</font></a></span></p>
<p><span class="fsl"><span class="text_exposed_show">című előadására.<br>
<br>
Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)<br>
Időpont: 2014. június 17. 16:00</span></span></p>
<p><span class="fsl"><span class="text_exposed_show"></span></span> </p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span class="fsl"><span class="text_exposed_show"><span class="fsl"><span class="text_exposed_show">Közismert, hogy Wittgenstein 1929. után keletkezett följegyzéseinek, kéziratainak körülbelül fele a matematika filozófiájával
 foglalkozik. Persze ez a mennyiségi dominancia nem jelenti azt, hogy az életmű ezen részének hasonló filozófiai relevanciát tulajdonítsunk, mint általános filozófiai nézeteinek, ám azt igen, hogy az osztrák filozófus matematikafilozófiája több figyelmet érdemel,
 mint amennyit (az e területtel kifejezetten foglalkozó szakkutatóktól eltekintve) a Wittgenstein-kutatás mindeddig szentelt neki. Előadásomban az1929. után keletkezett matematikafilozófiai tárgyú följegyzések néhány mozzanatával fogok foglalkozni, és ennek
 részeként amellett érvelek, hogy a „2*2=4” típusú kijelentések valamint a szociológiai tényezők tekintetében érzékenyebb társadalomtudományi állítások közötti mannheimi megkülönböztetés tagadása nemcsak nem következik Wittgenstein matematikával kapcsolatos
 nézeteiből, hanem ezen utóbbiak egyenesen megalapozzák e megkülönböztetést.. E tárgykör ugyanakkor csak előadásom részmozzanatát fogja képezni. Szándékaim szerint az sokkal inkább meghívás lesz Wittgenstein kapcsán a matematika természetéről való filozófiai
 töprengésre. Ezért azt néhány, a wittgensteini matematikafölfogást érintő szkeptikus kérdéssel fogom befejezni. Az előadáshoz a „2*2=4”-en, valamint a „Pí” és a négyzetgyök 2 irracionális szám voltával kapcsolatos középiskolai ismereten túl nem lesz szükség
 matematikai képzettségre. Így azt a téma iránt érdeklődő minden filozófus megértheti. Ugyanakkor természetesen számítok a Wittgenstein - szakkutatók, a matematika filozófusok és a matematikusok kritikai hozzászólásaira.</span></span></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span class="fsl"><span class="text_exposed_show"><span class="fsl"><span class="text_exposed_show"></span></span></span></span> </p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span class="fsl"><span class="text_exposed_show"><span class="fsl"><span class="text_exposed_show">Üdvözlettel,</span></span></span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span class="fsl"><span class="text_exposed_show"><span class="fsl"><span class="text_exposed_show">MTA BTK FI</span></span></span></span></p>
</div>
</div>
</body>
</html>