<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<style id="owaParaStyle" type="text/css">P {margin-top:0;margin-bottom:0;}</style>
</head>
<body ocsi="0" fpstyle="1">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">Tisztelt Kollégák!<br>
<br>
<span class="fsl">A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja Önöket<br>
<br>
Szücs László <br>
<br>
Az alkotmányos patriotizmus lehetősége a multikulturális társadalmakban<span class="text_exposed_show"><br>
című előadására.<br>
<br>
Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)<br>
Időpont: 2014. június 3. 16:00<br>
<br>
<br>
Jürgen Habermasnak az alkotmányos patriotizmus eszményén nyugvó elképzelése szerint a modern politikai társadalmak a szabadságot és egyenlőséget biztosítható jogelvek szerint egyesíthetők. Ennek feltétele, hogy az ésszerű jogelvek egy azonosulásra méltó szabadelvű
 politikai kultúra kontextusába ágyazódjanak és a polgárok önértelmezésük nézőpontjából azonosulni tudjanak ezekkel az elvekkel. A multikulturális társadalmak jellegzetes konfliktusainak perspektívájából azonban kérdéses, mennyiben tartható az az alkotmányos
 patrióta eszményben kifejeződő gondolat, hogy a modern politikai társadalmak racionális jogelvek és univerzális demokratikus normák, vagy átélhető, konszenzuális politikai kultúrák mentén egyesíthetők? Egyrészt felmerül a kérdés, hogy az eltérő kulturális
 háttérrel rendelkező társadalmi csoportok önérvényesítésért vívott küzdelmei nem robbantják-e fel az individuális jogok védelmére épülő jogállam kereteit? Kérdés az is, hogyha ki is alakulhat egy vékony politikai konszenzus az eltérő kulturális háttérrel rendelkező
 polgárok között, nem illúzió-e egy minden partikuláris kultúrától „egyenlő távolságot tartó”, és mindenki számára egyenlően azonosulásra méltó politikai kultúra feltételezése?</span></span><br>
<br>
A program FB eseménye:<br>
https://www.facebook.com/events/1512832458938340/<br>
<br>
Üdvözlettel,<br>
MTA BTK FI<br>
</div>
</body>
</html>