<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 10.00.9200.16843">
<style id="owaParaStyle">P {
        MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-TOP: 0px
}
</style>
</head>
<body fPStyle="1" ocsi="0">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;"><span class="fsl">
<div id="id_53356b37b64344a57043236" class="text_exposed_root text_exposed">Tisztelt Kollégák!</div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed">Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket<br>
<br>
Kelemen János<br>
A FILOLÓGIAI ÉS HERMENEUTIKAI ÁLLÍTÁSOK KÖZÖTTI ASZIMMETRIÁRÓL<br>
című előadására. <span class="text_exposed_show"><br>
<br>
Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)<br>
Időpont: 2014. április 1., 16:00<br>
<br>
</span><span class="text_exposed_show"></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><br>
Az előadásban egy korábbi, azonos című tanulmányomból indulok ki (Magyar Tudomány 2012/1. 57–65), megpróbálva árnyalni és a lehetséges ellenvetésektől megvédeni az ott kifejtett tételeket.
<br>
A fő tétel a hermenetikai és a filológiai megállapítások aszimmetriájának tétele, melyen a következő értendő: míg egy szöveg lehetséges interpretációinak száma végtelen, addig a szöveggel kapcsolatban megállapítható filológiai tények száma nem lehet az. Létezik
 ugyanis egy elvi (még ha nem is gyakorlati) határa azoknak a filológiai adatoknak, melyek relevánsak egy mű forrásaira, keletkezésére, kultúrtörténeti összefüggéseire, szövegváltozataira vagy autentikus szövegének rekonstrukciójára nézve. Az aszimmetria tétele
 egyaránt érvényesnek látszik az irodalmi és filozófiai szövegek esetében.<br>
Az aszimmetria nem pusztán az interpretációk végtelenségéből következik, hanem abból, hogy a szöveg filológiai jellemzőivel számos interpretáció, tulajdonképpen bármely érvényes interpretáció összeegyeztethető. Ezt úgy is felfoghatjuk, mint a quine-i alul-deteremináltsági
 tétel hermeneutikai megfelelőjét. <br>
A tétel következményei közül részletesebben tárgyalandó az alábbi kvázi-törvényszerűség:<br>
Ellentétben azzal, hogy adott kutatási területen általában minden új filológiai állításhoz található egy már létező, és annak ellentmondó, másik állítás, a hermeneutikai dimenzióban az új és a korábbi állítások közötti viszonyt nem az ellentmondás jellemzi.</div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed">Üdvözlettel,</div>
<div class="text_exposed_root text_exposed">MTA BTK FI</span></div>
</span></div>
</body>
</html>