<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 10.00.9200.16798">
<style id="owaParaStyle">P {
        MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-TOP: 0px
}
</style>
</head>
<body fPStyle="1" ocsi="0">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;"><span class="fsl">
<div id="id_532c42c1596678447323997" class="text_exposed_root text_exposed">Tisztelt Kollégák!</div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed">Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket<br>
<br>
E. Szabó László<br>
(ELTE BTK, Filozófia Intézet, Logika Tanszék)<br>
<span class="text_exposed_show"><br>
Fizikai elméletek fizikalista értelmezése<br>
c. előadására.<br>
<br>
Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)<br>
Időpont: 2014. március 25., 16:00<br>
<br>
<br>
Fizikusok és filozófusok egyaránt hajlamosak úgy gondolni egy fizikai elméletre, hogy az a fizikai világ szerkezete és valamely absztrakt matematikai struktúra között, az emberi értelem által teremtett referenciális viszony terminusaiban fennálló megfelelést
 ragad meg. Eszerint egy fizikai elmélet előfeltételezi absztrakt, mentális és fizikai dolgok létezését. Azonban, ha a fizikalizmus doktrínája igaz, minden fizikai, pontosabban minden a fizikai dolgokon szuperveniál. A világ minden ténye a fizikai tények által
 van kikényszerítve. Hogyan lehet akkor elhelyezni egy fizikai elméletet egy tisztán fizikai ontológiában? Vagyis:<br>
1) Hogyan lehet kifejezni a fizikai világ terminusaiban egy logikai/matematikai igazságot? Pontosabban, a fizikai világ mely tényállásai konstituálnak egy logikai/matematikai tényt?<br>
2) Hogyan lehet a matematikai struktúrák és a fizikai világ között<br>
elgondolt szemantikai viszonynak értelmet adni? Más szóval, mik lennének a fizikai világ terminusaiban kifejezhető objektív feltételei annak, hogy egy ilyen szemantikai viszony megvalósuljon? 3) A fizikai világ terminusaiban hogyan lehet kifejezni azt a tényt,
 hogy egy fizikai elmélet a fizikai világ egy darabjának igaz/helyes elmélete?</span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"></span> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"></span> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"><a href="https://www.facebook.com/events/743716485662161/">https://www.facebook.com/events/743716485662161/</a></span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"></span> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show">Üdvözlettel,</span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show">MTA BTK FI</span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"></span> </div>
</span></div>
</body>
</html>