<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<style id="owaParaStyle">P {
        MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-TOP: 0px
}
</style>
</head>
<body fPStyle="1" ocsi="0">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">
<p><font size="3" face="Times New Roman">Tisztelt Kollégák!</font></p>
<p><font size="3" face="Times New Roman"></font> </p>
<p><font size="3" face="Times New Roman">Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket</font></p>
<p><font face="Times New Roman"></font> </p>
<p><font size="3" face="Times New Roman"><strong>Békés Vera</strong></font></p>
<p><font size="3" face="Times New Roman"><em>"... És fájdalommal szülöd..." a szülés-születés folyamatáról való mérvadó (autoritatív) tudás történeti változásai a görög-zsidó-keresztény kultúrkörben. Régi könyvek perinatális olvasatban.</em></font></p>
<p><font size="3" face="Times New Roman"></font> </p>
<p><font size="3" face="Times New Roman">című előadására.</font></p>
<p><font size="3" face="Times New Roman"></font> </p>
<p><font size="3" face="Times New Roman">Időpont: 2014. február 25. (16 óra)</font></p>
<p><font size="3" face="Times New Roman">Helyszín: Budapest 1014, Országház utca 30. (Pepita terem)</font></p>
<p><font size="3" face="Times New Roman"></font> </p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 8pt; LINE-HEIGHT: 115%">
<span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: Arial">Az előadás a termékenységhez, szüléshez-születéshez, az utódról való gondoskodáshoz kapcsolódó mérvadó - autoritatív<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="https://webmail.btk.mta.hu/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&cc=MTQuMy4xMjMuMyxodS1IVSw4LEhUTUwsMCww&pspid=_1392899724137_849599511#_ftn1" name="_ftnref1"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; LINE-HEIGHT: 107%; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: HE; mso-ansi-language: HU">[1]</span></span></span></span></a>
 – tudásunk természetét illetve, történeti változásait vizsgálja.</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; LINE-HEIGHT: 115%">
<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 8pt"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; LINE-HEIGHT: 107%"><span style="mso-spacerun: yes"> 
</span>Az európai kultúra alapvetően két forrásból, a görög filozófiai és a zsidó-keresztény vallási hagyományból táplálkozik, ezért két nagyon jól ismert szöveg
<b>perinatális szempontú újraolvasása</b> alapján igyekszem igazolni, hogy a napjaink szemléletében, az autoritatív (mérvadó) tudás zajló kívánatos változások számára a saját tabuk által sokszorosan elfedett kulturális gyökereinkkel való szembesülés legalább
 olyan tanulságos lehet, mint a perinatális antropológiai kutatások kezdeteit jellemző, érdeklődés az Európán kívüli kultúra hagyományai iránt. A saját kulturális gyökereinket olyan régi szövegek jelenítik meg, amelyek „perinatális olvasatban” sokat mondanak
 az egymással küzdő, majd egymásra rétegeződő mítoszokról és egymással vetélkedő süllyedésre ítélt illetve fel-feltámadó, s akár modern medikális szemléletben is felfedezhető ősi hagyományokról is.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 8pt"><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; LINE-HEIGHT: 107%">Platón: Theaitétosz</span></b><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; LINE-HEIGHT: 107%">
 című dialógusa alapján azt rekonstruálom, hogy a görögök hogyan gondolkodtak szülésről, születésről, s hogy mit jelenhetett a görög poliszban bábának lenni.
<span style="COLOR: black">A perinatális szempontú vizsgálódás kiterjed Arisztotelész írásaira (Politika, Eudémoszi etika), és az ókori Spárta-beli eljárásokról szóló szövegekre (Plutarkhosz) különös tekintettel a „gyermekkitevés” szokásának a mai történeti
 kutatások alapján újraértelmezett intézményére is.<span style="mso-spacerun: yes">  
</span></span>Majd pedig az <b>Ószövetségi </b>szöveg belső – a bibliatudósok által is jól ismert inkonzisztenciáira rámutatva pedig a
<b>Teremtésmítosz</b> olyan alternatív magyarázatával kísérletezem, amely a szülési fájdalomról való mély – máig ható - meggyőződés alapjait érinti.
<o:p></o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list"><br clear="all">
<font size="3" face="Garamond">
<hr align="left" size="1" width="33%">
</font>
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote">
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 8pt"><a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="https://webmail.btk.mta.hu/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&cc=MTQuMy4xMjMuMyxodS1IVSw4LEhUTUwsMCww&pspid=_1392899724137_849599511#_ftnref1" name="_ftn1"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; LINE-HEIGHT: 107%; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: HE; mso-ansi-language: HU"><font size="3" face="Garamond">[1]</font></span></span></span></span></a><font size="3"><font face="Garamond">
<span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; LINE-HEIGHT: 107%">
<font size="2">Az autoritatív tudás az episztemológia összetett fogalma: olyan kompetenciát jelent, amelyet a társadalmi gyakorlat valamely meghatározó területén illetékesnek, mérvadónak (egyedüli mérvadónak) ismernek el. Kifejezi tehát egyfelől a folyamatban
 közreműködő, érintett személy kompetens voltát egy meghatározott területen, másfelől pedig azt is, hogy e téren az övé a döntés lehetősége, és egyben ő viseli a felelősséget az esetleges következményekért. Autoritatív tudásra éppen ezért csakis a társadalmilag
 (vagy legalább a társadalom egy csoportja által) kifejezett vagy hallgatólagosan elismert módon lehet szert tenni, a tényleges hozzáértés, a kompetencia önmagában nem elegendő.
<o:p></o:p></font></span></font></font></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><font size="3" face="Garamond"> </font></o:p></p>
</div>
</div>
<p><font size="3" face="Garamond"></font> </p>
</div>
</body>
</html>