<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 10.00.9200.16750">
<style id="owaParaStyle">P {
        MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-TOP: 0px
}
</style>
</head>
<body fPStyle="1" ocsi="0">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">
<p><font size="3" face="Georgia">Tisztelt Kollégák!<br>
<br>
Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket</font></p>
<p><font size="3" face="Georgia"></font> </p>
<p><font size="3"><font face="Georgia">KOVÁCS GÁBOR<br>
<em>Modernitáskoncepciók a két világháború közötti magyar nemzetkarakterológiákban</em></font></font></p>
<p><font size="3" face="Georgia"></font> </p>
<p><font size="3" face="Georgia">című előadására.</font></p>
<p><font size="3" face="Georgia"></font> </p>
<p><font size="3" face="Georgia">Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)</font></p>
<p><font size="3" face="Georgia">Időpont: 2014. február 18., 16:00</font></p>
<p><font size="3" face="Georgia"></font> </p>
<span itemprop="description"><span class="fsl">
<div id="id_52fe03ff0fb312031191360" class="text_exposed_root text_exposed"><font size="3"><font face="Georgia"><span>Az előadás tárgya a két világháború magyar nemzetkarakterológiákban kirajzolódó modernitáskoncepció(k) sajátos szerkezete. A téma kibontásához
 szükséges azoknak a kontextusoknak legalább jelzésszerű felvázolása, melyekbe a korszak hazai nemzetkarakterológiája beágyazódik. A korabeli nemzetkarakterológiai irodalom – mind a magyar mind pedig a nemzetközi – szorosan kapcsolódik –a kultúrkritikai–modernitásk</span><wbr><span class="word_break"></span>ritikai
 attitűddel átitatott – ún. válságfilozófiához, amely nemigen választható el a német konzervatív
<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">forradalom diffúz, fogalmilag nehezen megragadható és intézményes formát sohasem öltő mozgalmától. A modernitás mint olyan válik itt problematikussá; az univerzálissal szembeállított
 egyedi, a nemzeti lényeg tűnik fel olyan kulcskategóriaként, mint ami alkalmas fogódzópontnak tűnik az általános válsághangulatban. A korszak magyar nemzetkarakterológiái vagy egy alternatív, harmadikutas modernitásban vélik megtalálni a kiutat a válságból,
 vagy pedig egy reszakralizált valóság képét rajzolják meg. A nemzetkarakterológiai problematika értelmezéséhez fontos támpontokkal szolgál a vereség kultúrájának Wolfgang Schivelbusch által bevezetett fogalma.
</span></font></font></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"><font size="3" face="Georgia"></font></span> </div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"><font size="3" face="Georgia">Üdvözlettel,</font></span></div>
<div class="text_exposed_root text_exposed"><span class="text_exposed_show"><font size="3" face="Georgia">MTA BTK FI</font></span></div>
</span></span></div>
</body>
</html>