<div dir="ltr">Kedves kollégák,<div><br></div><div><div>miután az OTKA és az MTA is megköveteli, hogy az általuk finanszírozott kutatások eredményei szabadon hozzáférhetők legyenek -- konkrétan fel legyenek töltve egy mindenki számára hozzáférhetőbe repozitóriumba --, a Szemle szerkesztőbizottsága álllást foglalt ennek feltételeiről. Jelesül:</div>
<div><br></div><div><ol><li><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.800000190734863px">A Szemlébe szánt illetve már elfogadott cikkek kézirat formában azonnal hozzáférhetővé tehetők, ahol is kéziraton a szerkesztetlen fájlt értjük.</span><br>
</li><li><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.800000190734863px">A már megjelent, szerkesztett és kiszedett írások is elhelyezhetők, ezek azonban legkorábban egy évvel a nyomtatott folyóiratszám megjelenés után válhatnak láthatóvá. (A leggyakrabban használt repozitórium, az MTA könyvtáráé, megengedi ezt a lehetőséget: megjelölhető egy dátum, amely előtt csak az adminisztrátorok látják a feltöltött anyagot, utána pedig mindenki.)</span><br>
</li><li><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.800000190734863px">Amennyiben a repozitóriumi elhelyezéshez csatolni kell a folyóirat nyilatkozatát. akkor a nyilatkozatot a szerkesztőség bármely tagja jogosult aláírni.</span><br>
</li></ol></div>-- <br>A legjobbakat,<div>Forrai Gábor</div>
</div></div>