<div dir="ltr">Tisztelt Kollégák,<div><br></div><div>Szeretnénk felhívni a figyelmüket az alábbi rendezvényre:</div><div><br></div><div><p class="MsoNormal">„… Amennyiben szellemi lények vagyunk”</p>

<p class="MsoNormal">Immanuel Kant (1724-1804) konferencia</p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának centenáriumi
évében az egyetem Filozófia Intézete és a Doktoranduszok Országos Szövetségének
Filozófiatudományi Osztálya tudományos konferenciát rendez Immanuel Kant
tiszteletére a filozófus munkásságáról „… Amennyiben szellemi lények vagyunk”
címmel. A rendezvény célja Kant életművének és hatástörténeti jelentőségének
megvitatása a filozófus szakma és a szerzővel behatóan foglalkozó kutatók
közreműködésével. Az országos konferenciára az elismert hazai szakértők mellett
örömmel vesszük a témával elmélyülten foglalkozó fiatal kutatók, doktoranduszok
jelentkezését is. Bár a rendezvény elsősorban filozófiai témafelvetésű,
szeretettel várjuk a Kant életművét kutató társtudományok (antropológia,
vallástudomány stb.) képviselőit is.</p><p class="MsoNormal"><span style="text-indent:35.4pt">Az előzetes egyeztetések alapján
a konferencián az alábbi felkért előadók jelenlétére számíthatunk: Angyalosi
Gergely, Biró-Kaszás Éva, Blandl Borbála, Bujalos István, Czeglédi András,
Gyenge Zoltán, Heller Ágnes, Hévizi Ottó, John Éva, Kelemen István, Kiss Lajos
András, Mesterházi Miklós, Papp Zoltán, Szegedi Nóra, Ullmann Tamás és
Valastyán Tamás.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="text-indent:35.4pt">Az előadások tervezett időtartama
20 perc, amelyet minden esetben 10 perc vita követ. A jelentkezéseket a
következő témakörökben várjuk: ismeretelmélet, etika, esztétika, vallástudomány
és hatástörténet. A konferencián elhangzó előadások írott változatai várhatóan
megjelennének egy Kanttal foglalkozó tanulmánykötetben.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt"></p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">Jelentkezni az előadás címével és 10-20 soros
összefoglalójával lehet az <a href="mailto:immanuelkant2014@gmail.com">immanuelkant2014@gmail.com</a> címen.</p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">Jelentkezési határidő: 2014. március 9.</p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">A konferencia helyszíne és időpontja:</p>

<p class="MsoNormal">Debreceni Egyetem, Főépület (Debrecen, Egyetem tér 1.)</p>

<p class="MsoNormal">2014. április 3-4.</p>

<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal">Szervezők: Varga Rita, Sós Csaba és Tánczos Péter (PhD
hallgatók)</p>

<p class="MsoNormal">A rendezvény fővédnöke Dr. Bujalos István, a Debreceni
Egyetem Filozófia Intézetének igazgatója.</p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">Köszönettel:</p><p class="MsoNormal">a Szervezők</p></div></div>