<html>
<head>
<style><!--
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
font-size: 12pt;
font-family:Calibri
}
--></style></head>
<body class='hmmessage'><div dir='ltr'>Kedves Laci!<BR>       Az előadást akkor november 6.-án tartanám. Cím: <BR>                                           Alvin Plantinga evoluciós érve a naturalizmus ellen<BR>         Absztrakt: <BR>         Alvin Plantinga 1994-ben kifejtett egy azóta is számos vitára alkalmat adó érvet, az evolució érvet a naturalizmus ellen (Evolutionary Argument Against Naturalism;EAAN).<BR>Plantinga szerint a naturalizmus az emberi kognitív képességek kifejlődését az evolúcióval,<BR>vagyis a természetes kiválasztódással kell, hogy magyarázza. Ámde a természetes szelekció<BR>a környezethez való alkalmazkodást elősegítő tulajdonságokat, nem pedig az igazság megismerésére való képességet fejleszti ki az élőlényekben; az igazság megismerése és az adaptáció között pedig nincs semmiféle kapcsolat. Ezért ha a naturalizmus alapján értel-<BR>mezzük az evolúciót, minden okunk megvan arra, hogy ne tekintsük megbízhatónak kognitív képességeinket, s ne bízzunk meg egyetlen hitünkben sem - beleértve magát a naturalizmust<BR>is. Következésképpen a naturalizmus inkoherens. Ezzel szemben a teista hívő indokoltan <BR>gondolja azt, hogy Isten az evolúciót úgy irányította, hogy az értelmes, az igazság megis-<BR>merésére képes lényeket hozzon létre, ezért indokoltan bízhat az emberi kognitív képes-<BR>ségek megbízhatóságában. Bemutatok és kiértékelek néhány stratégiát az EAAN megcáfo-<BR>lására. <BR><br> <BR><div>> From: leszabo@phil.elte.hu<br>> To: philstudents@phil.elte.hu; lpom@phil.elte.hu; fizinfo@lists.kfki.hu; mafla@phil.elte.hu; seminar@renyi.hu; koglist@cogpsyphy.hu<br>> Date: Thu, 3 Oct 2013 01:54:37 +0200<br>> Subject: [MaFLa] Theoretical Philosophy Forum, Michael Epperson<br>> <br>> THEORETICAL PHILOSOPHY FORUM<br>> Institute of Philosophy<br>> Faculty of Humanities, Eötvös University<br>> Address: Múzeum krt. 4/i, Budapest<br>> <br>> <br>> 9 October (Wednesday) 5:00 PM  Room 226<br>> <br>> Michael Epperson<br>> Center for Philosophy and the Natural Sciences, California State University, Sacramento<br>>  <br>> Potentiality and Contextuality in Quantum Mechanics: The Relational Realist Approach<br>> <br>> <br>> <br>> <br>> ___________________________________<br>> Abstracts and printable program (poster) are available from the web<br>> site of the Forum: http://phil.elte.hu/tpf (Please feel free to post<br>> the program in your institution!)<br>> <br>> The Forum is open to everyone, including students, visitors, and faculty<br>> members from all departments and institutes! Format: 60 minute lecture,<br>> coffee break, 60 minute discussion.<br>> The organizer of the Forum: László E. Szabó<br>> (leszabo@phil.elte.hu)<br>> <br>> -- <br>> L a s z l o  E.  S z a b o<br>> Professor of Philosophy<br>> DEPARTMENT OF LOGIC, INSTITUTE OF PHILOSOPHY<br>> EOTVOS UNIVERSITY, BUDAPEST<br>> http://phil.elte.hu/leszabo<br>> <br>> <br>> <br>> <br>> -- <br>> L a s z l o  E.  S z a b o<br>> Professor of Philosophy<br>> DEPARTMENT OF LOGIC, INSTITUTE OF PHILOSOPHY<br>> EOTVOS UNIVERSITY, BUDAPEST<br>> http://phil.elte.hu/leszabo <br>> <br>> <br>> <br>> <br>> _______________________________________________<br>> MaFLa - Hungarian philosophers' mailing list<br>> Archives & Help: http://phil.elte.hu/mafla<br></div>                                    </div></body>
</html>