<div dir="ltr"><b>Konferencia felhívás<br></b><i><font size="1">(for the English version, please see below)<br></font></i> <br>A Doktoranduszok Országos Szövetségének Filozófiatudományi Osztálya „Ütközéspontok – a vita fogalma és jelentősége a filozófiában” címmel országos doktorandusz konferenciát rendez. Örömmel fogadjuk minden magyar nyelven vagy magyar egyetemen kutató doktorandusz, illetve doktorjelölt jelentkezését a fenti témában.<br>
<br>A konferencia időpontja: 2014. január 30-31.<br>Helyszíne: ELTE BTK, 1088 Bp., Múzeum krt. 4-6.<br>Az előadások nyelve: választható (magyar, angol, német, francia).<br>Plenáris előadást tart: Boros Gábor (ELTE), Kállay Géza (ELTE).<br>
Az absztraktok beküldési határideje: 2013. december 1.<br>Az előadás szövegének beküldési határideje: 2014. január 15.<br><br>A jelentkezéseket a <a href="mailto:dosz.filozofia@gmail.com">dosz.filozofia@gmail.com</a> címre várjuk az előadás 10-15 soros összefoglalójával, illetve az anyaintézmény és a konzulens nevének feltüntetésével (csatolt fájlban). Kérjük a kollégákat, hogy levelükben azt is jelezzék, hogy az alábbi szekciók közül melyikben kívánnak előadni.<br>
<div><ol><li>Analitikus filozófia: bevezetőt tart Tőzsér János (KE), szervezők Bernáth László és Ziegler Zsolt.<br></li><li>Antik filozófia: bevezetőt tart Lautner Péter (PPKE), szervező Rosta Kosztasz.<br></li><li>Esztétika: bevezetőt tart Bacsó Béla (ELTE), szervező Hadi Barbara.<br>
</li><li>Etika: bevezetőt tart Orthmayr Imre (ELTE), szervező Geng Viktor.<br></li><li>Érveléstechnika–logika: bevezetőt tart Margitay Tihamér (BME), szervezők Molnár Attila és Inotai Balázs.<br></li><li>Kontinentális filozófia: bevezetőt tart Ullmann Tamás (ELTE), szervező Tóth Gábor.<br>
</li><li>Társadalomfilozófia: bevezetőt tart Bujalos István (DE), szervezők Sós Csaba, Tánczos Péter és Varga Rita.<br></li><li>Újkori filozófia: bevezetőt tart Schmal Dániel (PPKE), szervezők Czétány György és Szakács Evelyn.</li>
</ol></div><div>A szekciók egységessége érdekében – a jelentkezőkkel és bevezetőt tartó oktatóval egyeztetve – a konferencia fő témája a szekciók tudományterülete szerint kerül specifikálásra. A hallgatók kutatásainak megfelelő visszacsatolást a húsz perces előadásokat követő tíz perces korreferátumok biztosítják. Korreferátumot doktorandusz vagy egyetemi oktató tarthat, de különösen számítunk a konzulensek közreműködésére. A korreferátumok biztosítása érdekében a jelentkezőknek az előadás szövegét vagy fontosabb téziseit rendelkezésre kell bocsátaniuk január 15-ig. Természetesen a fenti címen várjuk azok jelentkezését is, akik szívesen tartanának korreferátumot.<br>
<br>Igény szerint kollégiumi férőhelyeket biztosítunk a Budapestre utazó hallgatóknak.<br><br>A konferencia anyagából előreláthatólag az Elpis közöl válogatást.<br><br> <br>A szervezők és az osztály nevében,<br>Rosta Kosztasz<br>
<br><font size="1">Web: <a href="http://dosz.hu/tudomanyos_osztalyok/filozofiatudomanyi_osztaly">http://dosz.hu/tudomanyos_osztalyok/filozofiatudomanyi_osztaly</a>  <br>Facebook: <a href="http://www.facebook.com/doszfilo">http://www.facebook.com/doszfilo</a></font><br>
<br>____________________________________________________<br> <br><br><b>Call for papers<br></b><br>The Philosophical Division of the Association of Hungarian PhD and DLA Students is organizing a conference with the title “Conflicts – The Notion and Significance of Debate in Philosophy”. All Hungarian doctoral students and doctoral candidates or those who pursue their research at Hungarian universities are welcome to present their work on the above mentioned topic.<br>
<br>Conference date: January 30-31, 2014.<br>Location: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Múzeum krt. 4-6., 1088 Budapest.<br>Language of talks: Optional (Hungarian, English, German, French).<br>Keynote speakers: Gábor Boros (ELTE), Géza Kállay (ELTE).<br>
Deadline for abstract submission: 1st of December, 2013.<br>Deadline for text/thesis submission: 15th of January, 2014.<br><br>Applications containing the intended section and the name of the institute and supervisor are to be sent <a href="mailto:todosz.filozofia@gmail.com">todosz.filozofia@gmail.com</a> with abstracts between 10 and 15 lines (in attachment). The sections are the following:<br>
<div><ol><li>Analytic Philosophy: Introduction by János Tőzsér (KE), organized by László Bernáth and Zsolt Ziegler.<br></li><li>Ancient Philosophy: Introduction by Péter Lautner (PPKE), organized by Kosztasz Rosta.<br></li>
<li>Aesthetics: Introduction by Béla Bacsó (ELTE), organized by Barbara Hadi.<br></li><li>Ethics: Introduction by Imre Orthmayr (ELTE), organized by Viktor Geng.<br></li><li>Reasoning and Logic: Introduction by Tihamér Margitay (BME), organized by Attila Molnár and Balázs Inotai.<br>
</li><li>Continental Philosophy: Introduction by Tamás Ullmann (ELTE), organized by Gábor Tóth.<br></li><li>Social Philosophy: Introduction by István Bujalos (DE), organized by Csaba Sós, Péter Tánczos and Rita Varga.<br>
</li><li>Modern Philosophy: Introduction by Dániel Schmal (PPKE), organized by György Czétány and Evelyn Szakács.</li></ol></div>In order to create the unity of sections – in an agreement with the applicants and the introducing speakers – the main topic of the conference will be specified according to the discipline of the sections. Furthermore, to ensure an adequate feedback to the students the 20 minutes long talks are followed by 10 minutes long reviews. Possible reviewers are doctoral students and professors, but we are counting on the contribution of the supervisors as well. To guarantee reviews, the applicants have to provide the text or the main theses of their talk until the 15th of January. All applications for reviewers are welcome to the same address above.<br>
<br>If required dormitory rooms are provided for students who need to travel to Budapest.<br><br>Selected talks are planned to be published in the journal Elpis.<br><br><br>On behalf of the organizers and the division,<br>
Kosztasz Rosta<br><br><font size="1">Web: <a href="http://dosz.hu/tudomanyos_osztalyok/filozofiatudomanyi_osztaly">http://dosz.hu/tudomanyos_osztalyok/filozofiatudomanyi_osztaly</a> </font></div><div><font size="1">Facebook: <a href="http://www.facebook.com/doszfilo">http://www.facebook.com/doszfilo</a></font><div id=":1sc" class="" style="font-size:12.666666984558105px;font-family:arial,sans-serif">
</div></div></div>