<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19412">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Tisztelt Kollégák!</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>A <EM>Magyar Filozófiai Szemle</EM> 2013/2-es 
számának témája az <STRONG>interpretáció</STRONG> kérdésköre, amelyhez az 
alábbiakban ismét közreadjuk a korábban megjelent tartalmi 
felhívást. Értesítjük továbbá az érdeklődőket, hogy a kéziratok 
leadásának határidejét <STRONG>június 15</STRONG>-re módosítottuk. 1 ív körüli 
terjedelemben továbbra is várunk tehát a megadott témához köthető tanulmányokat, 
illetve bármilyen egyéb, a tematikához nem kapcsolódó kéziratot a 
"Varia"-rovatba.</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Üdvözlettel,</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>a szerkesztőség</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT> </DIV>
<DIV>Interpretáció</DIV>
<DIV>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoBodyTextIndent><FONT size=2 
face=Arial></FONT> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoBodyTextIndent>A 20. századi gondolkodás 
egyik legfontosabb témájává vált az interpretáció kérdése. Ha azt a kérdést 
tesszük fel, hogy vannak-e olyan végső tények, amelyek nem szorulnak 
értelmezésre, akkor nyomban felismerjük a probléma súlyát. Az interpretáció 
problémája a humán és társadalomtudományokban meghatározó jelentőségű, hiszen 
nincsenek nyers történelmi tények, a társadalmi jelenségeket értelmezni kell, a 
gazdasági folyamatok magyarázatra szorulnak, a pszichoanalízis felfedezése 
szerint pedig az emberi psziché önmaga számára is megfejtésre szorul. A 
tudományfilozófia újabb eredményei szerint azonban még a kísérletes 
természettudományokban is döntő szerepe van az interpretációnak. Egyfelől az 
adatokat meg kell tudni magyarázni, másfelől pedig a matematika nyelvéről át 
kell tudni fordítani a magyarázatot egy nem szakmai nyelvre is. A klasszikus 
hermeneutika az interpretációt szövegek értelmezésére alkalmazta, a probléma 
azonban a 20. században jóval szélesebb területre terjed ki, mint a szövegek. A 
<I>Magyar Filozófiai Szemle</I> tematikus számában arra teszünk kísérletet, hogy 
átfogó képet adjunk az interpretáció kalsszikus és legújabb kérdéseiről.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoBodyTextIndent> <?xml:namespace 
prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 
/><o:p></o:p></P></DIV></BODY></HTML>