<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19400">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>
<DIV>
<DIV>Tisztelt Kolléga, kérem, hogy amennyiben Ön az MTA köztestületi 
tagja,<BR>aláírásával segítsen elérni, hogy az MTA tiltakozzon az egyeztetés 
és<BR>indoklás nélküli elbocsátások ellen az egyetemeken. Kérem, ha 
egyetért<BR>ezzel a felhívással, juttassa el minél több köztestületi taghoz. 
A<BR>felhíváshoz úgy csatlakozhat, hogy nevét és tudományterületét<BR>megjelölő 
levelet küld a következő címre: <A 
href="">szellemekutcaja@gmail.com</A>.<BR><BR>Tisztelt Elnökség!<BR><BR>Mi, a 
Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjai felháborodással<BR>látjuk, hogy a 
magyar kormány a korábbi évek forráskivonását<BR>aránytalanul meghaladó 
mértékben vesz el újabb jelentős összegeket a<BR>felsőoktatás finanszírozásából. 
Ez ma már nem csak Magyarországnak a<BR>fejlett régiókhoz való fölzárkózását 
akadályozza, de a tudomány<BR>intézményrendszerét is veszélyezteti, lerombol 
nagy hagyományokkal<BR>rendelkező, színvonalas kutatási-oktatási központokat, 
megfosztja a<BR>hallgatókat a minőségi oktatáshoz fűződő joguktól, belátható 
időn<BR>belül pedig nagy mértékben járul majd hozzá a fiatal 
értelmiség<BR>elvándorlásához az országból. Ez a politika ellentétes az 
ország<BR>érdekeivel, hosszú távon rontja jövőjének esélyeit.<BR><BR>Mivel kellő 
számú aktívan kutató oktató nélkül zuhanni kezd a<BR>tömegoktatás színvonala, az 
egyetemek kutatói potenciáljának<BR>csökkenésével pedig ellehetetlenül az ország 
tudományos utánpótlása,<BR>felszólítjuk Önöket, hogy haladéktalanul és a 
nyilvánosság számára is<BR>jól érzékelhetően vessék latba tekintélyüket a 
minőségi egyetemi és<BR>főiskolai oktatás érdekeinek megvédésért. Adjanak ki 
szolidaritási<BR>nyilatkozatot a forráshiánnyal küszködő egyetemek és az 
elbocsátott<BR>oktatók mellett, és tegyenek meg mindent a jelenlegi 
felsőoktatási<BR>politika szemléletének megváltoztatásáért.<BR><BR>Tisztelettel: 
az MTA köztestületi tagjai<BR><SPAN 
style="LINE-HEIGHT: 16px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 13px"></SPAN></DIV></DIV><BR><BR></DIV></BODY></HTML>