Kedves Kollégák,<br><br>Mint egyik résztvevő, Surányi Csaba kérésére továbbítom a szervező intézet meghívóját.<br><br>Üdvözlettel: Kendeffy Gábor<br><p style="margin-bottom:0cm" lang=""><br>
</p>
<p style="text-indent:0.5cm;margin-bottom:0cm"><span lang="la-VA"><i>Ecce
quemadmodum secundum gratiam Dei, non contra eam, libertas defenditur
voluntatis. Voluntas quippe humana non libertate consequitur gratiam,
sed gratia potius libertatem, et ut perseveret delectabilem
perpetuitatem, et insuperabilem fortitudinem</i></span><span lang="la-VA">.
</span>
</p>
<p style="text-indent:0.3cm;margin-bottom:0cm" lang="la-VA"><br>
</p>
<p style="margin-left:8.89cm;text-indent:1.27cm;margin-bottom:0cm" lang="la-VA">
(De correptione et gratia, VIII, 17)</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="la-VA"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="la-VA"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="la-VA"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="la-VA"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm"> <span lang="la-VA"><i>A
DÉLKELET–EURÓPA KUTATÓINTÉZET,</i></span><span lang="hu-HU"><i>
az</i></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU"><i>Eötvös Loránd
Tudományegyetem</i></span><span lang="hu-HU"><i> Történeti
Intézete és a </i></span>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU"><i>Károli Gáspár
Református Egyetem</i></span><span lang="hu-HU"><i> Filozófia
Tanszéke </i></span>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" align="CENTER"><span lang="hu-HU">TISZTELETTEL
MEGHÍVJA </span>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" align="CENTER"><font color="#0000ff"><font size="4"><span lang="hu-HU">Az
i</span></font></font><font color="#0000ff"><font size="4"><span lang="hu-HU">dentitás
és etika fogalma Szt. Ágostonnál</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU"><i>c</i></span><span lang="hu-HU"><i>ímű
9. DÉLKELET–EURÓPA </i></span><font style="font-size:11pt"><span lang="hu-HU"><i>tudományos
</i></span></font><span lang="hu-HU"><i>tanácskozására</i></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm" align="CENTER" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" align="CENTER" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" align="CENTER"><font style="font-size:13pt" size="3"><span lang="hu-HU">2013</span></font><font style="font-size:13pt" size="3"><span lang="hu-HU">.
február 20-án (</span></font><font style="font-size:13pt" size="3"><span lang="hu-HU"><i>szerdán</i></span></font><font style="font-size:13pt" size="3"><span lang="hu-HU">)
17.00 órakor az</span></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm" align="CENTER" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" align="CENTER" lang="hu-HU"><font style="font-size:13pt" size="3">Eötvös
Loránd Tudományegyetem</font></p>
<p style="margin-bottom:0cm" align="CENTER" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" align="CENTER"><font size="4"><span lang="hu-HU">Történeti
Intézet</span></font><font size="4"><span lang="hu-HU"><i> Szekfű
Gyula Könyvtárában</i></span></font></p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU">1088 Budapest, Múzeum
krt. 6-8. Főépület I. em. 115</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="text-indent:1.27cm;margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU"><i>Nyitó
gondolatok</i></span><span lang="hu-HU"> </span>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU"><i>Surán</i></span><span lang="hu-HU"><i>yi
Csaba</i></span><span lang="hu-HU"> (</span><font style="font-size:11pt"><span lang="hu-HU"><i>INTERNATIONAL
RELATIONS QUARTERLY</i></span></font><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size:11pt"><span lang="hu-HU"><i>
</i></span></font></font><span lang="hu-HU"><i>fősz</i></span><span lang="hu-HU"><i>erkesztője</i></span><span lang="hu-HU">)</span></p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="text-indent:1.27cm;margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU"><i>E</i></span><span lang="hu-HU"><i>lőadások
</i></span>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU"><i>Kendeffy Gábor
</i></span><span lang="hu-HU">(</span><span lang="hu-HU"><i>Károli
Gáspár Református Egyetem</i></span><span lang="hu-HU">)</span></p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-left:1.27cm;margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU">Ágoston
etikája</span><span lang="hu-HU"> </span><span lang="hu-HU"><i>–
szisztematikus elmélet és praktikus dilemmák</i></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-left:3cm;margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU"><i>Péter
Mónika </i></span><span lang="hu-HU">(</span><span lang="hu-HU"><i>Babes-Bolyai</i></span><span lang="hu-HU">
</span><span lang="hu-HU"><i>Tudományegyetem - Kolozsvár</i></span><span lang="hu-HU">)</span></p>
<p style="margin-left:3cm;margin-bottom:0cm" lang="hu-HU">
<br>
</p>
<p style="margin-left:3cm;margin-bottom:0cm">
<span lang="hu-HU">A szubjekti</span><span lang="hu-HU">vitás
konstitúciója Szent Ágostonnál</span></p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU"><i>Török Csaba</i></span><span lang="hu-HU"><i>
</i></span><span lang="hu-HU">(</span><span lang="hu-HU"><i>Esztergomi
Hittudományi Főiskola</i></span><span lang="hu-HU">)</span></p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"> 
</p>
<p style="text-indent:1.27cm;margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU">Lehet-e
szabad a predestinált ember</span><span lang="hu-HU">?</span></p>
<p style="margin-left:3cm;margin-bottom:0cm" lang="hu-HU">
<br>
</p>
<p style="text-indent:1.27cm;margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><i>Opponens
</i>
</p>
<p style="margin-left:3cm;margin-bottom:0cm" lang="hu-HU">
<br>
</p>
<p style="margin-left:3cm;margin-bottom:0cm"><span lang="hu-HU"><i>Siklósi
István </i></span><span lang="hu-HU">(</span><span lang="hu-HU"><i>Eötvös
Loránd Tudományegyetem</i></span><span lang="hu-HU">) </span>
</p>
<p style="margin-left:3cm;margin-bottom:0cm" lang="hu-HU">
<br>
</p>
<p style="margin-left:1.27cm;margin-bottom:0cm" lang="hu-HU">A
személyfogalom Ágostonnál és Boethiusnál</p>
<p style="margin-left:1.27cm;margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm" align="CENTER" lang="hu-HU"><font style="font-size:8pt" size="1"><i>*</i></font></p>
<p style="text-indent:1.27cm;margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><i>Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!</i></p>
<p style="margin-bottom:0cm" lang="hu-HU"><br>
</p>
<p style="text-indent:1.27cm;margin-bottom:0cm"><font><span lang="hu-HU">K</span></font><font><span lang="hu-HU">érjük
regisztráljon, ha részt kíván venni</span></font><font><span lang="hu-HU">
tanácskozáson.</span></font></p>
<p style="text-indent:1.27cm;margin-bottom:0cm"><font><span lang="hu-HU">RSVP:
</span></font><font color="#0000ff"><a href="mailto:conference@southeast-europe.org"><font><span lang="hu-HU"><span style="text-decoration:none">conference@southeast-europe.org</span></span></font></a></font><font color="#0000ff"><font><span lang="hu-HU">
</span></font></font>
</p>
<p style="text-indent:1.27cm;margin-bottom:0cm"><font><span lang="hu-HU">Honlap:
</span></font><font color="#0000ff"><a href="http://www.southeast-europe.org/"><font><span lang="hu-HU"><span style="text-decoration:none">http://www.southeast-europe.org</span></span></font></a></font><font><span lang="hu-HU">
</span></font>
</p><br>