<br><font style="font-family:arial,helvetica,sans-serif" size="2">Kedves Kollégák,<br><br></font><p style="text-align:justify;font-family:arial,helvetica,sans-serif"><font>Az <i>Elpis </i>folyóirat szerkesztősége publikációs
lehetőséget kínál a magyar egyetemek filozófia szakos hallgatói és
doktoranduszai részére. Lapunk következő számában is olyan munkákat kívánunk
megjelentetni, melyek az önálló gondolkodás igényével, illetve a releváns hazai
és külföldi szakirodalom feldolgozásával közelítenek meg filozófiai
problémákat. A beérkező dolgozatok közül szerkesztőbizottságunk válogatja ki a
publikálásra kerülő írásokat, előnyben részesítve a graduális képzésben részt
vevő hallgatók munkáit. Emellett örömmel fogadunk frissen megjelent filozófiai
témájú könyvekről írt recenziókat is.</font></p>
<p style="text-align:justify;font-family:arial,helvetica,sans-serif"><font>Feltételek</font></p><font style="font-family:arial,helvetica,sans-serif" size="2">• A pályamű leadásának határideje: <b>2012. október 31.</b><br>
• Csak olyan írást fogadunk el, melyet korábban még nem jelentettek meg és nincs más folyóiratnál publikálás alatt. <br>
• Terjedelem: minimum 40 000, maximum <b>60 000</b> leütés. (Recenziók esetén maximum 20 000 leütés.) <br>•
 Formai feltételek: tagolt, világos, magyar nyelven és érthetően 
megfogalmazott írásokat várunk, áttekinthető gondolatmenetekkel. <br>• A szám nem tematikus és a filozófia minden területéről szívesen fogadunk munkákat. <br>• A dolgozatokat kérjük elektronikus úton juttassák el hozzánk a <a href="mailto:filoszerk@gmail.com" target="_blank">filoszerk@gmail.com</a> címre, word formátumban. <br>


 A hivatkozásokkal és bibliográfiával szemben támasztott formai 
követelmények elérhetőek a weboldalunkon 
(<a href="http://www.elpis.hu/elpis_formai.pdf" target="_blank">http://www.elpis.hu/elpis_formai.pdf</a>). <br><br></font>
<p style="text-align:justify;font-family:arial,helvetica,sans-serif"><font><span lang="EN-US">A beérkezett
munkák elbírálása után a szerkesztőség mindenkit értesít döntéséről. </span>A szerkesztőség
fenntartja a jogot a cikkek előzetesen megbeszélt megjelentetési idejének
módosítására.</font></p><br>-- <br>ELPIS Filozófiai folyóirat<br>Web: <a href="http://www.elpis.hu" target="_blank">http://www.elpis.hu</a><br>Facebook: <a href="http://www.facebook.com/elpis.folyoirat" target="_blank">http://www.facebook.com/elpis.folyoirat</a><br>

<br>