<p class="style41" align="justify"><strong><br><span style="font-weight:normal">elnézést, remélhetőleg így olvasható<br></span></strong></p><p class="style41" align="justify"><strong>PROGRAM</strong> <br>
</p>
                  <p class="style45" align="justify">Első nap: május 3., csütörtök</p>
                  <table align="center" width="658">
                    <tbody><tr>
                      <td height="32" width="60"><span class="style41">8.45</span></td>
                      <td width="540"><p class="style41"> Megnyitó (Isztray Simon és Rosta Kosztasz)</p>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><span class="style41">9.00</span></td>
                      <td class="style41">Plenáris előadás vitával: <em>Bacsó Béla</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/bacso.html">„Esztétikai világértelmezés”. <em>A  tragédia születésé</em>ről</a></td>
                    </tr>
                  </tbody></table>
                  <p align="justify"><span class="style30">Első szekció: A tragédia születése – egy kentaur  létrejötte </span><span class="style41">(elnök: Isztray Simon)</span></p>
                  <table width="660">
                    <tbody><tr>
                      <td height="29" width="60"><span class="style41">10.00</span></td>
                      <td width="542"><p class="style41"><em>Váradi Péter</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/varadi.html">A bázeli korszak  két művészetelmélete</a></p>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="31"><span class="style41">10.30</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Hollókői Lajos Bálint</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/hollokoi.html">Nietzsche kontra zene</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="32"><span class="style41">11.00</span></td>
                      <td><span class="style41">szünet</span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="50"><span class="style41">11.15</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Schreiner Dénes</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/schreiner.html">Az őrület  fájdalmas és gyönyörteljes illúziói – Nietzsche mint rendező</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="31"><span class="style41">11.45</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Galba Zsolt</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/galba.html">Apollón  és Dionüszosz</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="32"><span class="style41">12. 15</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Rosta Kosztasz</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/rosta.html">Örök,  szétrombolhatatlan élet</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="31"><span class="style41">12.45 </span></td>
                      <td><span class="style41">ebédszünet</span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="31"><span class="style41">14.00</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Komlósi Csaba</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/komlosi.html">Schleiermacher és <em>A</em> <em>tragédia születésé</em>nek Szókratésze</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="31"><span class="style41">14.30</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Loboczky János</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/loboczky.html">A kar szerepe a tragédiában –  Nietzsche és Schiller</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="51"><span class="style41">15.00</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Pfeiffer Tamás</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/pfeiffer.html">Schopenhauer,  Nietzsche és a pesszimizmus. A művészet mint az élet megváltója</a></span></td>

                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="33"><span class="style41">15.30</span></td>
                      <td><span class="style41">szünet</span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="32"><span class="style41">15.45</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Fenyvesi Kristóf</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/fenyvesi.html">Nietzsche és a filozófia átváltoztatása: a dionüsziánus narratológia</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="34"><span class="style41">16.15</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Böhm Gábor</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/bohm.html">A holokauszt mint esztétikai probléma:  Kertész és Nietzsche</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><span class="style41">16.45</span></td>
                      <td><span class="style41"> szünet</span></td>
                    </tr>
                  </tbody></table>
                  <p align="justify"><span class="style30">Második szekció: A magyar Nietzsche-recepció </span><span class="style41">(elnök: Mester Béla)</span></p>
                  <table width="660">
                    <tbody><tr>
                      <td height="31" width="60"><span class="style41">17.00</span></td>
                      <td width="542"><span class="style41"><em>Laczkó Sándor</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/laczko.html">Nietzsche első magyar olvasatai</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="33"><span class="style41">17.30</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Thiel Katalin</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/thiel.html">Hamvas Béla Nietzsche-értelmezése</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="33"><span class="style41">18.00</span></td>
                      <td><span class="style41">szünet</span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="50"><span class="style41">18.15</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Barcsi Tamás</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/barcsi.html">Nietzsche és Dosztojevszkij – magyar gondolkodók műveinek tükrében</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><span class="style41">18.45</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Bene Adrián</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/bene.html">Brandenstein Béla Nietzsche-képe</a></span></td>
                    </tr>
                  </tbody></table>
                  <p class="style44" align="justify"> </p>
                  <p class="style45" align="justify">Második nap: május 4., péntek</p>
                  <table width="650">
                    <tbody><tr>
                      <td width="60"><span class="style41">9.00</span></td>
                      <td width="578"><span class="style41">Plenáris előadás vitával: <em>Hévizi Ottó</em>: <em><a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/hevizi.html">Über</a></em> <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/hevizi.html">és <em>Jenseits. </em>Topológiai közelítés a nietzschei transzgresszió-gondolathoz</a></span></td>

                    </tr>
                  </tbody></table>
                  <p align="justify"><span class="style30">Harmadik szekció: Nietzsche fejlődése és a bázeli korszak </span><span class="style41">(elnök:  Rosta Kosztasz)</span></p>
                  <table width="652">
                    <tbody><tr>
                      <td height="50" width="53"><span class="style41">10.00</span></td>
                      <td width="541"><span class="style41"><em>Isztray Simon</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/isztray.html">Cselekvés és időbeliség – a korszerűtlen elmélkedések perspektívái</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="49"><span class="style41">10.30</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Pénzes Ferenc</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/penzes.html">Nietzsche politikai „programja” <em>A görög állam</em> és a <em>Hat nyilvános előadás</em> című munkái alapján</a></span></td>

                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="33"><span class="style41">11.00</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Tánczos Péter</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/tanczos.html">A fiatal Nietzsche szubverzív  művelődéseszménye</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="34"><span class="style41">11.30</span></td>
                      <td><span class="style41">szünet</span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="33"><span class="style41">11.45</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Romhányi Török Gábor</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/torok.html">Nyelv – stílus – aforizma</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="33"><span class="style41">12.15</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Kővári Sarolta</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/kovari.html">Nietzsche  retorikai fordulata és Gustav Gerber hatása</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="33"><span class="style41">12.45</span></td>
                      <td><span class="style41"> ebédszünet</span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="51"><span class="style41">14.00</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Biczó Gábor</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/biczo.html">A kritikai kultúrafelfogás alakváltozatai az ifjú  Nietzsche gondolkodásában</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="34"><span class="style41">14.30 </span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Kolos Marcell</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/kolos.html">Kant hatása Nietzsche korai filozófiájára </a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><span class="style41">15.00</span></td>
                      <td><span class="style41">szünet</span></td>
                    </tr>
                  </tbody></table>
                  <p align="justify"><span class="style30">Negyedik szekció: Nietzsche felfedezése a XX. században </span><span class="style41">(elnök:  Kolos Marcell)</span></p>
                  
                    <table width="653"><tbody><tr>
                      <td height="32" width="60"><span class="style41">15.15</span></td>
                      <td width="581"><span class="style41"><em>Schwendtner Tibor</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/schwendtner.html">Nietzsche fenomenológiai szemmel</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="32"><span class="style41">15.45</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Földes Tibor</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/foldes.html">Nietzsche a fenomenológia határán – Játék a megjelenéssel</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="33"><span class="style41">16.15</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Ullmann Tamás</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/ullmann.html">Metafora és sematizáció</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="33"><span class="style41">16.45</span></td>
                      <td><span class="style41">szünet</span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="32"><span class="style41">17.00</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Farkas Henrik</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/farkas.html">Perspektivizmus és filozófia</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="33"><span class="style41">17.30</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Golden Dániel</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/golden.html">A  perspektivizmus perspektívái</a></span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="51"><span class="style41">18.00</span></td>
                      <td><span class="style41"><em>Smid Róbert</em>: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/smid.html">„Hirtelen  egy fordított optikai élményben lesz részünk.” Adalékok Nietzsche  mediálantropológiai aktualizációjához</a></span></td>

                    </tr>
                    <tr>
                      <td height="34"><span class="style41">18.30</span></td>
                      <td><span class="style41">szünet</span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><span class="style41">18.45</span></td>
                      <td class="style30">kötetbemutatók</td></tr></tbody></table><br>-- <br>Web: <a href="http://phil.elte.hu/nietzsche/" target="_blank">http://phil.elte.hu/nietzsche/</a><br>Facebook: <a href="http://www.facebook.com/events/120458981398971/" target="_blank">http://www.facebook.com/events/120458981398971/</a><br>
<br>