<div class="entrytitle">
<h2><span style="FONT-FAMILY:Times New Roman;FONT-SIZE:small"><font>A <em>Magyar Fenomenológiai Egyesület</em> kerekasztal-beszélgetést szervez, melynek tárgya az a mód, ahogyan filozófiai gondolatok szövegként artikulálódnak. </font></span></h2>
</div>
<div class="entrybody">
<div>
<div></div>
<p><span style="FONT-FAMILY:Times New Roman;FONT-SIZE:small"></span></p>
<ul>
<li>
<div><span style="FONT-FAMILY:Times New Roman;FONT-SIZE:small"><strong>Helyszín:</strong> Fogasház (Budapest, VII. kerület, Akácfa utca 51.)</span></div></li>
<li>
<div><span style="FONT-FAMILY:Times New Roman;FONT-SIZE:small"><strong>Időpont:</strong> 2012. március 1. 18.00</span> </div></li></ul>
<p align="justify"><span style="FONT-FAMILY:Times New Roman;FONT-SIZE:small">Felkért résztvevők: Bagi Zsolt, Bárány Tibor, Perecz László</span></p>
<div></div>
<p><span style="FONT-FAMILY:Times New Roman;FONT-SIZE:small"></span></p>
<p align="justify"><span style="FONT-FAMILY:Times New Roman;FONT-SIZE:small">Moderátor: Deczki Sarolta</span> </p>
<p align="justify"><font><span style="FONT-FAMILY:Times New Roman;FONT-SIZE:small">Melyek a filozófia adekvát stílusai és műfajai? Milyen stílusokat és műfajokat tilt, tűr és támogat az intézményi struktúra, és miért éppen ezeket? Miért a tudományos publikációk formai kritériumait másoló értekező próza lett a filozófiai gondolkodás adekvát és elfogadott formája, s miért nem mondjuk az esszé, a dialógus, az aforizma? </span><span style="FONT-FAMILY:Times New Roman;COLOR:#222222;FONT-SIZE:small">Hozzáadhat-e az irodalmilag is igényes nyelv egy filozófiai szöveg tudományos értékéhez, vagy nem lehet több puszta díszítésnél</span><span style="FONT-FAMILY:Times New Roman;FONT-SIZE:small">, s fordítva: egy szépirodalmi stílusban megírt, bölcseleti tartalmat (is) hordozó szöveg filozófiának tekinthető-e? Van-e helye például a humornak, a szellemességnek a filozófiában? A vitán számot kívánunk vetni a (kortárs) filozófiai szövegek műfaji és stiláris konvencióival, illetve azzal, hogy ezek milyen viszonyban vannak az intézményesülés különböző formáival (egyetemek, kiadók, szerkesztőségek, konferenciák stb.) - különös tekintettel a magyar filozófiai életre. </span> </font></p>
</div></div>