<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Kedve<font face="Arial" size="2">s Kollégák!<br>
      <br>
    </font>Erdélyi Ágne<font face="Arial" size="2">s, a lekö</font><font
      face="Arial" size="2">szönő Fil.Biz. elnöke egyeztetett Hunyady
      György o</font><font face="Arial" size="2">sztályelnök úrral a
      bizott</font><font face="Arial" size="2">ság újravála</font><font
      face="Arial" size="2">sztá</font><font face="Arial" size="2">sára
      vonatkozó érte</font><font face="Arial" size="2">s</font><font
      face="Arial" size="2">íté</font><font face="Arial" size="2">sek
      ügyében</font><font face="Arial" size="2">. Utóbbi azt kérte,
      gyűjt</font><font face="Arial" size="2">sük ö</font><font
      face="Arial" size="2">s</font><font face="Arial" size="2">sze a
      problémákat. Ennek határideje i</font><font face="Arial" size="2">s
      van: okt. 16., va</font><font face="Arial" size="2">sárnap 1</font>2.00.
    Kérek mindenkit, aki nem kapott hivatalo<font face="Arial" size="2">s
    </font>értes<font face="Arial" size="2">íté</font><font face="Arial"
      size="2">s</font>t, vagy nem kapta meg a belépé<font face="Arial"
      size="2">shez </font><font face="Arial" size="2">szük</font><font
      face="Arial" size="2">sége</font><font face="Arial" size="2">s
      kódokat, </font>hogy legké<font face="Arial" size="2">sőbb </font>eddig
    az időpontig küldjön üzenetet <font face="Arial" size="2">Olay
      Csabának (<a href="mailto:olaycsaba@gmail.com">olaycsaba@gmail.com</a>
      vagy <a href="mailto:olaycsaba@freemail.hu">olaycsaba@freemail.hu</a>
      ). Azokat a kollégáinkat i</font><font face="Arial" size="2">s
      próbáljuk meg elérni, akik ninc</font><font face="Arial" size="2">senek
      rajta a MAFLÁ-n. </font><br>
    <font face="Arial" size="2"><br>
    </font>Emellett <font face="Arial" size="2">a problémák jelzé</font><font
      face="Arial" size="2">sére </font><font face="Arial" size="2">ha</font><font
      face="Arial" size="2">sználhatjuk a vála</font><font face="Arial"
      size="2">sztá</font><font face="Arial" size="2">sra vonatkozó </font><font
      face="Arial" size="2">érte</font><font face="Arial" size="2">s</font><font
      face="Arial" size="2">íté</font><font face="Arial" size="2">sben </font><font
      face="Arial" size="2">szereplő elérhető</font><font face="Arial"
      size="2">ségeket: </font><font face="Arial" size="2"> </font><font
      face="Arial" size="2"></font><span
      style="font-family:"Garamond","serif""> </span><a
      href="mailto:koztestulet@office.mta.hu"><span
        style="font-family:"Garamond","serif"">koztestulet@office.mta.hu</span></a><span
      style="font-family:"Garamond","serif"">, 411
      62 35</span>.<br>
    <font face="Arial" size="2"><br>
    </font><font face="Arial" size="2"></font><font face="Arial"
      size="2">Üdv,<br>
      <br>
      Bene Lá</font><font face="Arial" size="2">szló<br>
      <br>
    </font>
  </body>
</html>