Kedves Gyuri!<br><br>Mint ahogy már beszéltünk róla, nagyon sajnálom, hogy közvetlenül nem tudok segíteni, nekem magamnak is csak egyesületem lévén, de intézményi hátterem nem. (Nem a Magyar Tudományos Akadémia feladata volna ilyen egyesületek számára intézményi hátteret biztosítani?) Mindazonáltal igyekszem leveledet saját köreimben is minél szélesebb nyilvánosság elé tárni, hátha valakinek volna ötlete, hogyan lehetne az általad képviselt kapcsolati hálót megmenteni.<br clear="all">

<br>Baráti üdvözlettel:<br><i>Szőllősy-Sebestyén András</i><br><br>-------------------------------------------------------------<br>András Sebestyén SZŐLLŐSY<br><br>General Secretary of the Hungarian Association for Applied Linguistics & Language Teaching<br>

<br>Postal address: 1025 Budapest, Csalán út 37/a. Hungary<br><br>Telephone: +36 (1) 2000 560<br>Mobile: +36 (70) 544 98 18<br><br>E-mail: <a href="mailto:A.S.Szollosy@gmail.com" target="_blank">A.S.Szollosy@gmail.com</a><br>

           <a href="mailto:szsa@goliat.eik.bme.hu" target="_blank">szsa@goliat.eik.bme.hu</a><br>           <a href="mailto:szsa56@hotmail.com" target="_blank">szsa56@hotmail.com</a><br><br><div style="display: inline;">
</div>
<div style="display: inline;"></div><br>
<br><br><div class="gmail_quote">2011. október 12. 11:36 Gyorgy Darvas írta, <span dir="ltr"><<a href="mailto:darvasg@iif.hu">darvasg@iif.hu</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">

<div>Kedves Barátom, Kollégám, Munkatársam!</div>
<br>
<div>40 évig kenyéradó intézetemet, az MTA KSZI-t, az MTA elnöke jogutód
nélkül megszûnteti.</div>
<br>
<div>Ez a 40 év akadémiai kutatói lét lehetõséget adott számomra, hogy
egyéb szellemi mûhelyek paradigmáinak kötöttségeitõl függetlenül
fejthessem ki tudományos munkásságomat, bár cserébe idõm egy részét
kétségtelenül számomra néha terhesnek tûnõ szolgáltatásokkal kellett
töltenem. Hasznomra vált.</div>
<div>A szellemi függetlenségnek ez volt az ára, de munkásságom
sokoldalúsága sem lett volna biztosítva más keretekben. Hálás vagyok,
hogy ez a sokszínûség megadatott nekem.</div>
<br>
<div>Úgy érzem, még legalább 15-20 év aktív szellemi tevékenységgel -
alkotással, oktatással, összegzéssel - teli év áll elõttem. Ez szakmailag
aktív életem várhatóan durván harmada. Ahhoz sok, hogy kihalásra ítélt
nyuggerként, elmúlásomat várva, pótcselekvéssel herdáljam el. A fejemben
felhalmozott egyedi összetételû (személyes, sic!) tudást,
tapaszatlataimat szeretném hasznosítani és továbbadni. Ehhez intézményi
keretekre van szükségem. Szeretném remélni, hogy aki tud és akar
dolgozni, azt nemcsak lózungokban lehet visszavezetni, sõt megtartani, a
munka világába(n), és nemcsak ha rendõr, tûzoltó, katona, netán vadakat
terelõ juhász!</div>
<br>
<div>A jelenség, amelyet a nemzetközi tudományos közösségben
megtestesítek nem szûnik meg. Csak a postacím változik. Amint az
optimális ajánlatot sikerül kiválasztani. Minden javaslatot szívesen
fogadok és megfontolok. Aki úgy érzi, ez a tevékenység túl sötét
szégyenfoltot ejtene cégérén, kattintson a "Trash",
"Kuka", vagy a "Szemétláda" gombra.</div>
<br>
<div>Azok számára, akik a továbbolvasás mellett döntöttek, megemlítem,
hogy az általam koordinált munka több cikluson keresztül az MTA aktuális
vezetõi, valamint egyik korábbi köztársasági elnökünk írásos és erkölcsi
támogatását élvezte. Megfeleltünk bizalmuknak: tevékenységünk növelte a
hazai tudományos élet elismertségét a világban; okkal számítunk a
bizalomra a továbbiakban is. </div>
<br>
<div>Az általam jegyzett</div>
<div>- Nemzetközi Szimmetria Egyesület (International Symmetry
Association - ISA
<a href="http://symmetry.hu/isa_articles.html%29" target="_blank">
http://symmetry.hu/isa_articles.html)</a>, több mint ötven országra
kiterjedõ tudós és mûvész tagságával
<a href="http://symmetry.hu/isa_leadership.html" target="_blank">
http://symmetry.hu/isa_leadership.html</a>,</div>
<div>- Szimmetrológia Alapítvány, és az általa mûködtetett</div>
<div>- Symmetrion intézet
<a href="http://symmetry.hu/aus_symmetrion.html" target="_blank">
http://symmetry.hu/aus_symmetrion.html</a>, valamint annak 22 éves múltra
visszatekintõ, nemzetközi rangot szerzett folyóirata, a</div>
<div>- Symmetry: Culture and Science
<a href="http://symmetry.hu/aus_journal_content_abs.html" target="_blank">
http://symmetry.hu/aus_journal_content_abs.html</a> szerkesztõsége</div>
<div>az  MTA KSZI címén vannak bejegyezve. A KSZI megszûnésével a
fenti intézményeknek új székhelyet és postacímet kell találni.</div>
<br>
<div>A "Symmetrotheca" több ezer egységbõl álló, unikális
tematikus összetételû könyv- és különlenyomat-tárát lakásomon helyezem
el. Sajnos itt nem tudom biztosítani sem tanítványok, sem - többnyire
külföldrõl érkezõ - kollégák számára az állományban való kutatás
lehetõségét.</div>
<br>
<div>A KSZI biztosította kutatómunkámhoz az infrastrukturális hátteret;
többek között a fûtött és tisztán tartott munkahelyet, titkársági
szolgáltatásokat, szoftver- és irodagép-használatot, a kommunikáció
feltételeit. Legtöbb hozzám hasonló külföldi kollégámnak nyugállományba
vonulásukat követõen megadatik e szolgáltatások további igénybevételének
lehetõsége. A KSZI, mint anyaintézmény megszûnésével ez ebben a formában
nem biztosított.</div>
<br>
<div>Szükségem van egy olyan intézményre, amelyet hovatartozásomként
feltüntethetek tudományos publikációimban, esetleges pályázataimban
(részben kutatómunkámhoz, részben az általam szervezett nemzetközi
rendezvényekhez), amely formai keretet, hátteret szogáltathat további
munkáimhoz.</div>
<br>
<div>MTA intézeti IP címemrõl számos szakmai folyóirat és egyéb
tudományos információ online elérhetõ volt az EISZ keretében, amely
elérhetõség lakásom IP címérõl nem áll rendelkezésemre. A továbbiakban
szükségem van tehát egy olyan intézményre is (MTA vagy egyetem
keretében), amelynek IP címérõl ezek a munkámhoz szükséges szolgáltatások
elérhetõk.</div>
<br>
<div>Széleskörû nemzetközi kapcsolataimat (vendégeim fogadása, külföldi
együttmûködési projektjeim, konferenciarészvételeim, szemináriumaim,
elõadásaim) mint az MTA tudományos fõmunkatársa az MTA keretein belül
intéztem. Ezek továbbviteléhez szükségem van vagy új intézményi keretre,
vagy az MTA más szervezeti egységében való folytatására.</div>
<br>
<div>Tanácsai(da)t, javaslatai(da)t, segítsége(de)'t elõre is
köszönöm,</div>
<div>Darvas Gyuri</div>
<div>(Nem értem lenne kár, hanem azért, amit képviselek!)</div>
<br>
<div>_____</div>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>

<div>

<dl>
<dd>Recent publications online: 
</dd><dd>- Mathematical description of a so far undisclosed symmetry of
nature: 
</dd><dd><a href="http://arxiv.org/abs/0811.3189v1" target="_blank">
http://arxiv.org/abs/0811.3189v1</a> 
</dd><dd>- Physical consequences of a new gauge-symmetry and the concluded
conservation law: 
</dd><dd>
<a href="http://www.springerlink.com/content/g28q43v2112721r1/" target="_blank">
http://www.springerlink.com/content/g28q43v2112721r1/</a> 
</dd><dd>- Spontaneous symmetry breaking in non-Euclidean systems: 
</dd><dd>
<a href="http://www.springerlink.com/content/k272555u06q2074w/?p=14dd4c9c5b5e4c1396b3e4855a87e9e2&pi=1" target="_blank">
http://www.springerlink.com/content/k272555u06q2074w/?p=14dd4c9c5b5e4c1396b3e4855a87e9e2&pi=1</a>
<br><br>

</dd><dd>
<a href="http://videotorium.hu/hu/events/details/87,The_Symmetry_Festival_2009" target="_blank">
Symmetry Festival 2009</a>, Keynote and Plenary lectures 
</dd><dd>______________________________________________________ 
</dd><dd><a href="http://members.iif.hu/darvasg/" target="_blank">Gyorgy Darvas</a><font color="#888888"> 
</font></dd><dd><font color="#888888"><a href="mailto:%20darvasg@iif.hu" target="_blank">E-mail / Skype</a>; 
<a href="http://symmetry.hu/" target="_blank">S Y M M E T R I O N</a> 
</font></dd><dd><font color="#888888">Address: c/o MTA KSZI; 18 Nador St., Budapest, H-1051 Hungary 
</font></dd><dd><font color="#888888">Fax: <a href="tel:36%20%281%29%20331-3161" value="+13613313161" target="_blank">36 (1) 331-3161</a>;    Phone: 36 (1)
312-3022;   <a href="tel:36%20%281%29%20331-3975" value="+13613313975" target="_blank">36 (1) 331-3975</a> 
</font></dd><dd><font color="#888888">Monograph:
<a href="http://books.google.hu/books?id=UYdsSrZF0mgC&dq=darvas+symmetry&printsec=frontcover&source=bn&hl=hu&ei=UKx7TP3XEpDIswaMmOSxDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDEQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false" target="_blank">
Symmetry</a>; 
<a href="http://hps.elte.hu/courses/darvas.htm#English" target="_blank">Course of
lectures</a> 
</font></dd><dd><font color="#888888">_______________________________________________________<br><br>
</font></dd></dl></div>


</blockquote></div><br><div style="visibility: hidden; display: inline;" id="avg_ls_inline_popup"></div><style type="text/css">#avg_ls_inline_popup {  position:absolute;  z-index:9999;  padding: 0px 0px;  margin-left: 0px;  margin-top: 0px;  width: 240px;  overflow: hidden;  word-wrap: break-word;  color: black;  font-size: 10px;  text-align: left;  line-height: 13px;}</style>