<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>

<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0in;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.E-mailStlus17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:Arial;
        color:windowtext;}
@page Section1
        {size:8.5in 11.0in;
        margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=EN-US link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><font size=3
face="Times New Roman"><span lang=HU style='font-size:12.0pt;font-weight:bold'>Felhívás
tanulmányok írására<o:p></o:p></span></font></b></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU
style='font-size:12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU
style='font-size:12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU
style='font-size:12.0pt'>A MFSZ 2011/3 számának fókuszában <b><span
style='font-weight:bold'>a tapasztalat</span></b> témája áll. A
filozófiatörténet során mindig is kitüntetett jelentősége volt a
tapasztalat természetére vonatkozó megfontolásoknak, a vélemények azonban
jelentősen eltértek arra vonatkozóan, hogy mi a helyes és igaz tapasztalat
forrása, milyen a szerkezete, milyen mértékben változékony és mennyiben
tekinthető végleges ismeretek forrásának. A tapasztalat problémájának
megjelenése a természettudományokban természetesen a filozófiai
tapasztalatfogalomra is nagy hatással volt Descartes-tól kezdődően,
Kant pedig a lehetséges tapasztalat és az ész spekulatív szertelenségeinek
szembeállításával mutatta meg a probléma új aspektusát. A XX. században az
analitikus filozófia, a fenomenológia, a hermeneutika egyaránt kitüntetett
szerepet szántak a tapasztalat vizsgálatának.<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU
style='font-size:12.0pt'>A tapasztalat problémája kapcsán a következő
kérdéskörökben várunk tanulmányokat. Az érzéki tapasztalat: az észlelési
tapasztalatok szerkezete, az érzéki tapasztalatok metafizikája. A tapasztalatok
ismeretelméleti vonatkozása: érzéki tapasztalatok és igazolás viszonya.
Tapasztalat és nyelv, tapasztalat és ész viszonya. Az esztétikai tapasztalat
sajátosságai.<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU
style='font-size:12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU
style='font-size:12.0pt'>Beküldési határidő: 2011. szeptember 15.<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-align:justify'><font size=3
face="Times New Roman"><span lang=HU style='font-size:12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU
style='font-size:12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span lang=HU
style='font-size:12.0pt'>A Magyar Filozófia Szemle Szerkesztősége<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span lang=HU style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>