<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
    <font><font style="font-size: 9pt;" face="Georgia, Times New Roman,
        Times, serif"><span style="font-weight: bold;">Gólyavári esték <br>
          <br>
          2011. február 16,  18:00, </span></font></font><font><font
        style="font-size: 9pt;" face="Georgia, Times New Roman, Times,
        serif"><span style="font-weight: bold;">Gólyavár (ELTE BTK, Bp.
          Múzeum krt. 4.)<br>
        </span></font></font><font><font style="font-size: 9pt;"
        face="Georgia, Times New Roman, Times, serif"><span
          style="font-weight: bold;"> <br>
          KELEMEN JÁNOS<br>
          ELTE, Filozófia Intézet<br>
          <br>
          A filológia és hermeneutika aszimetriája: Dante</span><br>
      </font></font>
    <pre class="moz-signature" cols="72">
<font color="#000000" face="Georgia, Times New Roman, Times, serif">Kelemen János Széchenyi-díjas filozófus és italianista, az MTA levelező tagja. 1943-ban született Kassán. Tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen és az ELTÉ-n végezte. 1970-től az ELTE oktatója, 1984-től professzora. 1986 és 1990 között, illetve 1997 és 2008 között az ELTE BTK Filozófiai Tanszékcsoportjának, illetve Intézetének igazgatója. 1990-től 1995-ig a Római Magyar Akadémia Igazgatója, majd 1995-től 1997-ig a Szegedi Egyetem Olasz Tanszékének vezetője. 

Jelenleg a Filozófiai Doktori Iskola vezetője az ELTÉ-n. Számos nyelven megjelent tanulmányai mellett több mint 15, Magyarországon és Itáliában megjelent kötet és monográfia szerzője (többek közt a francia strukturalizmusról, G. A. Moore-ról, Benedetto Crocéról, Umberto Ecóról, Dantéról, illetve a nyelvfilozófia különféle elméleti és történeti problémáiról). Munkásságát számos hazai és külföldi akadémiai díjjal ismerték el.</font>-- 
L a s z l o  E.  S z a b o
Professor of Philosophy
DEPARTMENT OF LOGIC, INSTITUTE OF PHILOSOPHY
EOTVOS UNIVERSITY, BUDAPEST
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://phil.elte.hu/leszabo">http://phil.elte.hu/leszabo</a>
</pre>
  </body>
</html>