<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing
        {mso-style-priority:1;
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
span.E-mailStlus17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=HU link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNoSpacing>Boros Jánosnak a Maflára küldött nyílt leveleiből, ha olyan gondosan olvassuk őket, ahogy a filozófiai műveket szokás, kiderül, hogy csak látszólag vitatkozik kritikusaival, valójában igazat ad nekik. <o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing><o:p> </o:p></p><p class=MsoNoSpacing style='text-indent:35.4pt'>Az MFT állásfoglalására adott korábbi válaszában például ez olvasható:<o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing>„Közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, az Intézetben több munkatárs az elmúlt évtizedek alatt olyan teljesítményt produkált, mintha a bénultság állapotában lett volna. Ezek a munkatársak most, a minősítés hatására felismerték, hogy ez a korábbi állapotuk a mostani minősítés rovására írható.”<o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing>            Minthogy a „felismeri, hogy <i>p</i>” azt implikálja, hogy <i>p</i>, az idézet második mondata szerint a munkatársak korábbi állapota („bénultsága”), a Boros János-féle minősítés következménye. Számunkra most érdektelen, hogy Boros hisz az időben visszafelé ható okságban, ti. hogy a későbbi minősítés kihat a munkatársak korábbi állapotára – ez extrém álláspont, de vannak hívei. Ami érdekes az az, hogy Boros ezáltal felelősséget vállal a munkatársak korábbi állapotáért, hiszen „korábbi állapotuk a mostani minősítés rovására írható”. Mármost, ha csakugyan ő a felelős, nem más munkatársakat kellett volna elbocsátania, hanem önmagát, hiszen saját bevallása szerint ő maga okozta „bénultságukat”.<o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing><o:p> </o:p></p><p class=MsoNoSpacing>Mostani állásfoglalásában hasonlóképpen egyetért kritikusaival, bár ez is csak a gondos elemzésből derül ki.<o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing>            Írása végén elismeri, hogy azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy „abszurdan magasak” a megítélt összegek, s hogy három évre általában nem adnak többet tízmilló Ft-nál. Első látásra itt két dolog is zavarba ejtő. <o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing style='text-indent:35.4pt'>(1) <i>Miért nyilatkozik ilyet</i>? Azt állítja, hogy csak egyetlen ilyen pályázatról hallott, Borbély Gáboréról. De több tízmilliós pályázatokat az OTKA doktoriskolai pályázatának keretében is megítéltek. Mármost egy intézetigazgató egyetemi tanárnak illik tisztában lennie a pályázati lehetőségekkel és az elnyerhető összegekkel. Lehet, hogy Boros János sem az NKTH sem az OTKA nagy összegű pályázatairól nem hallott? De hát a pécsi filozófiai intézet Weiss János révén mind NKTH-s, mind OTKA támogatásban részesült. Elképzelhető, hogy Boros János intézetigazgatójaként nem tudott arról, hogy az általa vezetett intézet egyik szervezeti egysége két alkalommal is több tízmilliós pályázatot nyert? Soha senki említést nem tett róla? A pályázatokat Pécsett nem kell évente lejelenteni az egyetemnek? A nyilatkozat fényében tehát Boros János vagy döbbenetesen tájékozatlan, vagy tudatosan félrevezeti a közvéleményt.<o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing style='text-indent:35.4pt'>(2) <i>Miért nyilatkozik egy ilyen kérdésben a Magyar Nemzetnek</i>? Mit gondolt, mire szeretné a Magyar Nemzet a tőle kapott információt felhasználni? Talán vasárnapi mellékletben szeretné méltatni Heller Ágnes munkásságát? Vagy éppenséggel népszavazást akar kezdeményezni, hogy az országgyűlés alkosson törvényt a Heller Ágnes Díj megalapításáról? Ha valaki, pisztollyal a kezében, Heller Ágnes holléte után tudakozódik nála, akkor is készségesen útbaigazítja?<o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing style='text-indent:35.4pt'>Egy bekezdéssel korábban Boros János ezt írja: „Abszurd és teljes mértékben visszautasítom a filozófiaellenesség vádját és azt, hogy olyanok cinkosa lennék, akik támadják a filozófusokat.” <o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing style='text-indent:35.4pt'>Első olvasásra nyelvtanilag itt valami nem stimmel. A „teljes mértékben” határozó, az „és” pedig azonos típusú mondatrészeket szokott összekapcsolni, ám az „abszurd” itt nem határozó. Azonban a mondat elemezhető úgy is, hogy nyelvtanilag helyes legyen. Bár a „teljes mértékben” határozó, e határozón belül a „teljes” a „mérték” jelzőjeként szerepel, s az „abszurd”-ot szintén tekinthetjük a „mérték” jelzőjének. A mondatot tehát parafrazálhatjuk így: <i>az a mérték, amelyben BJ visszautasítja filozófiaellenesség és a cinkosság vádját, két jellegzetességgel bír, ti. teljes és abszurd</i>. Ebben az olvasatban a mondat nemcsak szintaktikailag helyes, de szemantikailag is illik a következő bekezdéshez: ha valaki tájékozatlanságból vagy tudatosan olyan információt szolgáltat egy újságnak, amelyet az egészen biztosan filozófusok támadására fog felhasználni, akkor <i>valóban abszurd</i> elutasítania a filozófiaellenesség és a cinkosság vádját.<o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing><o:p> </o:p></p><p class=MsoNoSpacing>Forrai Gábor<o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing>Boros János-kutató<o:p></o:p></p><p class=MsoNoSpacing><o:p> </o:p></p><p class=MsoNoSpacing style='text-indent:35.4pt'><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p></div></body></html>