<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18999">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Boros János igazgató</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Magyar Tudományos Akadémia, 
Filozófiai Kutatóintézet</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>1119 Budapest, Etele út 
59-61.</P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=right>Budapest, 2011. január 28.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><?xml:namespace prefix = o ns = 
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal">Állásfoglalás Tengelyi László professzornak 
német nyelvterületen<o:p></o:p></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal">megjelentetett nyílt 
levelére<o:p></o:p></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>(Angol és német fordítás a magyar 
szöveg után. English and German translation see below.)</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Tengelyi László levelében több 
olyan motívum szövődik össze, melyeknek a valóságban semmi közük egymáshoz. 
Nincs összefüggés a magyarországi politikai helyzet és az MTA Filozófiai 
Kutatóintézete igazgatójaként hozott minősítési döntések közt. Továbbá nincs 
kapcsolat döntéseim és a Heller Ágnes nevével fémjelzett jelenlegi események 
közt. Heller Ágnes és az említett legtöbb filozófus nem munkatársa a Magyar 
Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><?xml:namespace prefix = st1 ns = 
"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" 
ProductID="1. A"><I style="mso-bidi-font-style: normal">1. 
A</I></st1:metricconverter><I style="mso-bidi-font-style: normal"> 
felmentésekről.<o:p></o:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>A Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke 2010. január 1. napjával nevezett ki az MTA Filozófiai Kutatóintézetének 
igazgatójává, tehát négy hónappal a választások <I 
style="mso-bidi-font-style: normal">előtt.</I> Az elnök arra kért, hogy 
lehetőleg magas szakmai minőséget biztosítsak. A magyarországi közalkalmazotti 
törvény előírja, hogy a közalkalmazottakat szabályszerűen ellenőrizni és 
értékelni kell. Ezt egyébként az Akadémia szabályzata is megköveteli.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Az ellenőrzés akadémiai 
filozófiai intézetünkben különösen fontos, mivel a munka teljesítése nem 
közvetlenül az intézet helyszínén történik. A munkatársak nagy szabadságot 
élveznek, lehetőségük van, hogy könyvtárakban vagy akár otthon dolgozzanak, 
nincs oktatási kötelezettségük. Az elvárás alapvetően a folyamatos szakmai 
munka, amely publikációkban és konferenciákon történő részvételekben 
manifesztálódik.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>A Filozófiai Kutatóintézet 
szabályzata előírja, hogy a fiatal kutatók legkésőbb a harmadik év munkaviszony 
végéig megkezdjék doktori tanulmányaikat. A tudományos főmunkatársaktól (akiknek 
docensi vagy egyetemi tanári fizetésük van) pedig az az elvárás, hogy évente egy 
szakmai tanulmányt hozzanak nyilvánosságra. A főmunkatárs kinevezési feltétele 
továbbá, hogy legalább két minősített nyugati szakmai publikációval 
rendelkezzen.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>A törvényesen előírt értékelés 
során, melyet igazgatóként el kellett végeznem, kiderült, hogy tizenöt munkatárs 
nem teljesíti a követelményeket. Találtam olyan főmunkatársat, akinek évtizedek 
óta szokásos munkatempójában nyugdíjazása után még húsz évet kellene dolgoznia, 
hogy a nyugdíjazásáig esedékes követelményeket teljesítse. Egy főmunkatárs tíz 
év alatt egyetlen szakmai tanulmányt publikált magyarul (az előírás szerint tíz 
év alatt tízet kellett volna). Volt öt olyan munkatárs, aki évtizedek óta 
(részben a hetvenes évek óta) az intézetben dolgozott, és nem rendelkezett 
doktorátussal, többen közülük nyelvvizsgával sem.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Németországban az egyesítés után 
az új szövetségi tartományokban a filozófiai intézeteket átvilágították és 
átalakították. Ilyesmi nem történt Magyarországon 1989 után. A legtöbb munkatárs 
a politikai váltás előtt, részben a késő hetvenes, korai nyolcvanas években 
lépett be az intézetbe. Sem teljesítményüket, sem munkamoráljukat, sem (korábbi 
vagy mai) politikai nézeteiket nem vizsgálták. Most sem érdeklődött senki 
politikai nézeteik iránt, pusztán a szakmai munka volt a minősítés tárgya. 
Igazgatóként soha nem érdeklődtem a politikai nézetek után, és természetesen 
fogalmam sincs, ki melyik pártra szavazott.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><st1:metricconverter w:st="on" 
ProductID="2. A"><I style="mso-bidi-font-style: normal">2. 
A</I></st1:metricconverter><I style="mso-bidi-font-style: normal"> vita Heller 
Ágnes körül<o:p></o:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>A nyolcvanas években Svájcban 
tanultam és ott doktoráltam, aztán az USA-ban (ACLS ösztöndíj, Richard 
Rortynál), Párizsban (Jacques Derridánál) és Németországban doktorátus utáni 
ösztöndíjakkal folytattam kutató munkát. Csak a rendszerváltás után tértem haza 
Magyarországra, és részt vettem abban, hogy a Pécsi Tudományegyetemen egy, a 
budapesti egyetemektől szakmailag független filozófiai programot és doktori 
iskolát felépítsünk. Ennek során azon dolgoztam, hogy a pécsi diákokat 
kapcsolatba hozzuk a nyugati filozófiával és képviselőivel. Több, mint húsz 
nemzetközi konferenciát szerveztem. Olyan gondolkodókat hívtam meg Pécsre, mint 
Jacques Derrida (kétszer), Richard Rorty (háromszor), Jürgen Habermas, Hilary 
Putnam, Daniel Dennett, Robert Brandom, John McDowell, Michael Williams, Wilhelm 
Vossenkuhl, Nyíri Kristóf, Jehuda Rav, Richard Bernstein, Huw Price, Heller 
Ágnes (több, mint ötször), Vajda Mihály (többször), Jean-Luc Nancy, Fehér M. 
István, Paul Horwich, Stephen Schiffer, hogy csak néhányukat nevezzem meg. 
2002-ben Heller Ágnesről nemzetközi konferenciát szerveztem Budapesten, Vajda 
Mihályról pedig Pécsett szerveztem magyar nyelven konferenciát, mindkettejükről 
tanulmányokat írtam. Heller Ágnesről írt egyik tanulmányom megjelent egy róla 
szóló amerikai kötetben (Narrative Philosophy: An Essay on Agnes Heller, Katie 
Terezakis (ed.), <I style="mso-bidi-font-style: normal">Engaging Agnes Heller. 
</I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>A Critical 
Companion,</SPAN></I><SPAN style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB> Lanham 
MD (<st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region>) and <st1:City 
w:st="on">Plymouth</st1:City> (<st1:country-region w:st="on">United 
Kingdom</st1:country-region>), <st1:place w:st="on"><st1:City 
w:st="on">Lexington</st1:City></st1:place> Books, The Rowman and Littlefield 
Publishing Group, 2009, 101-121. <A 
href="http://www.lexingtonbooks.com/">www.lexingtonbooks.com</A>)</SPAN>, és 
magyarul a <I style="mso-bidi-font-style: normal">Múlt és Jövő </I>folyóiratnak 
a filozófus asszony nyolcvanéves születésnapjára kiadott számában (Narratív 
filozófia. Esszé Heller Ágnesről, <I style="mso-bidi-font-style: normal">Múlt és 
Jövő, </I><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>2009. nyár). 2009-ben 
Jürgen Habermasról szerveztem születésnapja alkalmából konferenciát Pécsett, 
melyen az ünnepelt is részt vett és válaszolt az előadásokra. 1993-ban alapvető 
szerepet vállaltam a Német-Magyar Filozófiai Társaság megszervezésében és első 
konferenciájának megrendezésében Pécsett.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Abszurd és teljes mértékben 
visszautasítom a filozófiaellenesség vádját és azt, hogy olyanok cinkosa lennék, 
akik támadják a filozófusokat.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Tengelyi úr azt írja német 
petíciójában „Feltűnő, hogy a <I style="mso-bidi-font-style: normal">Magyar 
Nemzet</I> két cikkében is azt az igazgatót idézi, akinek rendelkezései ellen 
novemberben tiltakozó akciót rendeztek.” Az újság ténylegesen felhívott, de 
egyáltalán nem az egyetlen voltam, akit megkérdeztek és akit idéztek. Azt 
nyilatkoztam, hogy magyar viszonylatban abszurdan magasnak tűnnek az elnyert 
összegek. Három évre általában nem adtak tízmillió forintnál többet. A jelek 
szerint a pályázatok témái nem voltak mindig összhangban a kiírásokkal. Továbbá 
azt mondtam még a felhívó riporternek, hogy egy kivételével a pályázatokat nem 
ismerem, és nem tudok véleményt mondani. (Egy pályázat teljesítése a Filozófiai 
Kutatóintézetben zajlott, de ez igazgatói kinevezésem előtt történt. Az Akadémia 
Borbély Gábor pályázatát belső rutinellenőrzés során vizsgálta, és 
lebonyolításában nem mindent talált a törvényesnek. Borbély Gábor pályázatának 
azonban semmi köze nem volt Heller Ágneshez.)</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Elfogadhatatlan és teljesen 
félrevezető, hogy összefüggésbe hoznak a hangoztatott vádakkal, ahogy ez 
Tengelyi László levelében olvasható. Kategorikusan visszautasítom a 
gyanúsításokat.</P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=right>Boros János</P><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: HU; mso-fareast-language: HU; mso-bidi-language: AR-SA"><BR 
style="PAGE-BREAK-BEFORE: always" clear=all></SPAN>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><FONT size=2 
face=Arial>*</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>Janos Boros</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>Head of the <st1:place 
w:st="on"><st1:PlaceType w:st="on">Institute</st1:PlaceType> of <st1:PlaceName 
w:st="on">Philosophy</st1:PlaceName></st1:place><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><st1:place 
w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on"><SPAN style="mso-ansi-language: EN-GB" 
lang=EN-GB>Hungarian</SPAN></st1:PlaceName><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB> <st1:PlaceType 
w:st="on">Academy</st1:PlaceType></SPAN></st1:place><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB> of Sciences<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>Etele u. 59-61. H-1119 <st1:place 
w:st="on"><st1:City w:st="on">Budapest</st1:City>, <st1:country-region 
w:st="on">Hungary</st1:country-region></st1:place><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=right><st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on"><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" 
lang=EN-GB>Budapest</SPAN></st1:City></st1:place><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>, 28. 01. 
2011.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="mso-ansi-language: EN-GB" 
lang=EN-GB>Position regarding the open letter written by Prof. László 
Tengelyi<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="mso-ansi-language: EN-GB" 
lang=EN-GB>to the German Philosophical Society<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>Several, unrelated motives are 
interwoven in the letter of Laszlo Tengelyi. There is no relationship between 
the political situation in Hugary and decisions made by me as director of the 
<st1:place w:st="on"><st1:PlaceType w:st="on">Institute</st1:PlaceType> of 
<st1:PlaceName w:st="on">Philosophy</st1:PlaceName></st1:place>. There is also 
no connection between those decisions and the case of Agnes Heller and other 
philosophers. Agnes Heller and most of the philosophers involved are not 
associates of the <st1:PlaceType w:st="on">Institute</st1:PlaceType> of 
<st1:PlaceName w:st="on">Philosophy</st1:PlaceName> of the <st1:place 
w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Hungarian</st1:PlaceName> <st1:PlaceType 
w:st="on">Academy</st1:PlaceType></st1:place> of Sciences.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="mso-ansi-language: EN-GB" 
lang=EN-GB>1. About the dismissals in the Institute<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>I became director of the <st1:place 
w:st="on"><st1:PlaceType w:st="on">Institute</st1:PlaceType> of <st1:PlaceName 
w:st="on">Philosophy</st1:PlaceName></st1:place> on January 1, 2010, that is, 
four months before the national elections. The president of the Academy asked me 
to work to ensure the possible highest professional quality. Hungarian 
Employment Law prescribes the continuous inspection and evaluation of employees. 
This is prescribed also in the statutes of the Academy.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>Such control in the 
academic-philosophical institute is especially important, since the better part 
of the execution of duty does not happen within the institute. Its employees 
have academic freedom, they can work in libraries or at home, and they have no 
lecturing duties. Basically they duty is to work regularly, which manifests 
itself in publication and in participation in conferences.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>The regulation of the Philosophical 
Institute prescribes that young employees (assistants) begin their doctoral 
studies at least three years after being in the Institute. Senior researchers 
(with an associate or full professor salary) have to publish one philosophical 
study a year. They also have to have two refereed publications in the West: this 
is the condition of nomination to the status of senior 
researcher.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>During the staff evaluations, 
prescribed by law, it became clear that fifteen employees did not meet the 
requirements. One senior researcher should work after his superannuation in his 
working speed, which he has since decades, twenty years to meet the requirements 
until his superannuation. Another senior researcher had published one 
philosophical article over a period of ten years (compared with the one 
prescribed article per year). There were in the institute five researchers who 
had been institute employees for several decades (in part since the seventies), 
yet who have not gained a PhD degree and several who had not passed language 
examinations.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>In <st1:country-region 
w:st="on">Germany</st1:country-region> there was a professional evaluation in 
philosophical faculties of the new federal lands (former <st1:place 
w:st="on"><st1:country-region w:st="on">East 
Germany</st1:country-region></st1:place>) after the political changes in 1989. 
Nothing similar happened in <st1:place w:st="on"><st1:country-region 
w:st="on">Hungary</st1:country-region></st1:place>. Most of the researchers in 
the institute have been employed here since before the political changes, some 
of them since the seventies. There was no investigation of their work, or of 
their (earlier and contemporary) political views. To this day there are no 
questions about the political views, the only topic under investigation being 
their professional work. As director, I never asked about the political views of 
any member, and of course I do not know which party they vote 
for.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="mso-ansi-language: EN-GB" 
lang=EN-GB>2. The debate about Agnes Heller<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>I studied and received my promotion 
in <st1:country-region w:st="on">Switzerland</st1:country-region> in the 
eighties, and then I had scholarships in the <st1:country-region 
w:st="on">USA</st1:country-region> (ACLS with Richard Rorty), in <st1:City 
w:st="on">Paris</st1:City> (with Jacques Derrida) and in <st1:place 
w:st="on"><st1:country-region 
w:st="on">Germany</st1:country-region></st1:place>. I returned to 
<st1:country-region w:st="on">Hungary</st1:country-region> after the political 
changes in 1989 and participated in the build-up of the new philosophical 
program and graduate school in philosophy at the <st1:PlaceType 
w:st="on">University</st1:PlaceType> of <st1:PlaceName 
w:st="on">Pecs</st1:PlaceName>, which was independent of the universities in 
<st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Budapest</st1:City></st1:place>. I was 
active in creating contacts between the students in <st1:place 
w:st="on"><st1:City w:st="on">Pecs</st1:City></st1:place> and western philosophy 
and philosophers. I organized more than twenty international conferences. I 
invited to Pecs such thinkers as Jacques Derrida (twice), Richard Rorty (three 
times), Jürgen Habermas, Hilary Putnam, Daniel Dennett, Robert Brandom, John 
McDowell, Michael Williams, Wilhelm Vossenkuhl, Kristof Nyiri, Jehuda Rav, 
Richard Bernstein, Huw Price, Agnes Heller (more than five times), Mihaly Vajda 
(several times), Jean-Luc Nancy, Istvan M. Feher, Paul Horwich and Stephen 
Schiffer, to name just some of the invited persons. In 2002 I organized an 
international conference on Agnes Heller in <st1:City 
w:st="on">Budapest</st1:City> and I also organized a conference in Hungarian 
about Mihaly Vajda in <st1:place w:st="on"><st1:City 
w:st="on">Pecs</st1:City></st1:place>. I have written several articles about 
Agnes Heller, one article being published in a volume about her in the 
<st1:place w:st="on"><st1:country-region 
w:st="on">USA</st1:country-region></st1:place> (Narrative Philosophy: An Essay 
on Agnes Heller, Katie Terezakis (ed.), <I 
style="mso-bidi-font-style: normal">Engaging Agnes Heller. A Critical 
Companion,</I> Lanham MD (<st1:country-region 
w:st="on">USA</st1:country-region>) and <st1:City w:st="on">Plymouth</st1:City> 
(<st1:country-region w:st="on">United Kingdom</st1:country-region>), <st1:place 
w:st="on"><st1:City w:st="on">Lexington</st1:City></st1:place> Books, The Rowman 
and Littlefield Publishing Group, 2009, 101-121. <A 
href="http://www.lexingtonbooks.com/">www.lexingtonbooks.com</A>). In 2009 I 
organized a jubilee conference about Jürgen Habermas, the celebrated philosopher 
responding to the presentations. In 1993 I took part in the foundation of the 
German-Hungarian Philosophical Association, and I organised its first conference 
in <st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Pecs</st1:place></st1:City>. I was 
its president from the Hungarian side for two years. I participated in the 
foundation of the German-Hungarian Association of Philosophy, I organized its 
first conference (1993) in <st1:City w:st="on"><st1:place 
w:st="on">Pecs</st1:place></st1:City>, and I was for two years its president 
from Hungarian side.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>To accuse me of being hostile 
towards philosophy, or to be acting in complicity with the enemies of 
philosophy, is absurd and I refuse it categorically.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>Mr. Tengelyi writes, “It is 
conspicuous that in two articles in <I 
style="mso-bidi-font-style: normal">Magyar Nemzet</I> the director of the 
<st1:place w:st="on"><st1:PlaceType w:st="on">Institute</st1:PlaceType> of 
<st1:PlaceName w:st="on">Philosophy</st1:PlaceName></st1:place>, against whose 
orders there was an action in protest in November, is the only expert who is 
quoted.” The journal called me and the journalist asked my opinion of the 
accusations. I was not the only one to be interviewed and quoted. I responded 
that financial support seemed to me in the Hungarian context absurdly high. 
Normally researchers receive ten million forints for three years. It seemed that 
the objectives of projects were not always in harmony with the original texts. I 
said to the journalist that I was not familiar with the projects (with the 
exception of one) and therefore could not give any evaluation. (One project of 
the six was located in the <st1:place w:st="on"><st1:PlaceType 
w:st="on">Institute</st1:PlaceType> of <st1:PlaceName 
w:st="on">Philosophy</st1:PlaceName></st1:place>, but before I was the director. 
The Academy internally investigated the projects within the regular control 
process, and it was discovered that there were legal irregularities in it. This 
project has nothing to do with Agnes Heller.)<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>It is not acceptable and it is a 
fatal mistake to bring me into contact with the press campaign against Agnes 
Heller and other philosophers, as is written in the letter by Laszlo Tengelyi. I 
refute the accusations against me categorically.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=right><SPAN style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB>Janos 
Boros<o:p></o:p></SPAN></P><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: HU; mso-bidi-language: AR-SA" 
lang=EN-GB><BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always" clear=all></SPAN>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=2 
face=Arial>*</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Prof. Janos Boros, Direktor</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Philosophisches Institut, 
Ungarische Akademie der Wissenschaften</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Etele u. 59-61. H-1119 Budapest, 
Ungarn</P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=right>Budapest, 28. 01. 2011.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal">Stellungnahme zum offenen Brief von Prof. 
Laszlo Tengelyi<o:p></o:p></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Im Brief von Laszlo Tengelyi sind 
mehrere Motive miteinander eng zusammengewoben, die aber tatsächlich nichts 
miteinander zu tun haben. Weder gibt es einen Zusammenhang zwischen der 
politischen Lage und meinen akademischen Entscheidungen als Direktor des 
Philosophischen Institutes der Akademie noch gibt es einen Zusammenhang zwischen 
diesen Entscheidungen und der Affäre um Agnes Heller. Agnes Heller und die 
Mehrheit der erwähnten Philosophen sind nicht Mitarbeiter des Philosophischen 
Institutes der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal">1. Zu den Entlassungen<o:p></o:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Ich wurde am 1. Januar 2010 
Direktor des Philosophischen Institutes der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, also vier Monate <I style="mso-bidi-font-style: normal">vor</I> 
den Wahlen. Der Präsident der Akademie hat mich gebeten, eine möglichst hohe 
fachliche Qualität zu sichern. Das ungarische Beamtengesetz schreibt vor, die 
Beamten regelmässig zu kontrollieren und zu evaluieren; dies wird auch vom 
Reglement der Akademie vorgeschrieben.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Die Kontrolle in unserem 
akademisch-philosophischen Institut ist besonders wichtig, da die Leistungen 
nicht unmittelbar an Ort und Stelle erbracht werden. Die Mitarbeiter geniessen 
eine grosse Freiheit, sie können in Bibliotheken oder auch zu Hause arbeiten, 
und sie haben keine Unterrichtspflicht. Grundsätzlich wird von ihnen die 
regelmässige fachliche Arbeit erwartet, die sich in Publikationen und in 
Teilnahme an Konferenzen manifestiert. Das Reglement des Philosophischen 
Institutes schreibt vor, dass junge Mitarbeiter (sogenannte Hilfsmitarbeiter 
oder Assistenten) spätestens nach drei Jahren Institutsmigliedschaft ihr 
Doktorstudium aufnehmen. Von wissenschaftlichen Hauptmitarbeitern (mit einem 
Dozenten- oder Professorenlohn) wird verlangt, jährlich einen Fachartikel zu 
publizieren. Ein Hauptmitarbeiter muss mindestens zwei referierte westliche 
Fachpublikationen vorweisen können, um überhaupt ernannt zu werden.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>In der gesetzlich 
vorgeschriebenen Bewertung, die ich als Direktor vornehmen musste, stellte sich 
heraus, dass fünfzehn Mitarbeiter die Anforderungen nicht erfüllen. Ein 
Hauptmitarbeiter sollte zum Beispiel in seinem jahrzehntelang geübten 
Arbeitstempo mehr als zwanzig Jahre nach seiner Emeritierung noch arbeiten, 
damit er die Anforderungen bis zu seinem Rentealter erfüllt. Ein 
Hauptmitarbeiter hat in zehn Jahren eine einzige Studie auf Ungarisch publiziert 
(vorgeschrieben: zehn Studien für zehn Jahre). Es gab im Institut fünf 
Mitarbeiter, die seit vielen Jahrzehnten (teilweise seit den siebzieger Jahre) 
im Institut angestellt waren, die nicht einmal ein Doktorat haben, und keine 
Sprachprüfung vorweisen können.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>In Deutschland hat man nach der 
Wende in den neuen Bundesländer die philosophischen Institute durchleuchtet und 
umgestaltet. Nichts ähnliches passierte in Ungarn. Die meisten Mitarbeiter des 
Institutes wurden vor der politischen Wende, teilweise in den späten siebziger, 
frühen achtziger Jahre eingestellt. Weder ihre Leistung, noch ihr Arbeitsmoral, 
noch ihre politische Ansichten (frühere oder heutige) wurden bis heute 
untersucht. Auch jetzt wurden nicht nach politischen Ansichten gefragt, alleine 
die fachliche Arbeit zählt. Ich als Direktor habe nie nach den politischen 
Ansichten gefragt, und weiss natürlich auch nicht, wer für welche Partei seine 
Stimme abgibt.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal">2. Zum Streit um Agnes 
Heller<o:p></o:p></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Ich habe in den achtziger Jahre 
in der Schweiz studiert und promoviert, dann in den USA (ACLS Stipendium bei 
Richard Rorty), in Paris (bei Jacques Derrida) und in Deutschland 
Forschungsstipendien wahrgenommen und auch gearbeitet. Ich bin erst nach der 
Wende nach Ungarn zurückgekehrt und nahm daran teil, an der Universität Pécs ein 
von den Budapester Universitäten unabhängiges Philosophiestudium und 
Graduiertenkolleg aufzubauen. Dabei habe ich mich bemüht, die Studenten in Pécs 
mit der westlichen Philosophie und ihren Vertretern in Verbindung zu setzen. Ich 
habe mehr als zwanzig internationale Konferenzen organisiert. Ich habe nach Pécs 
solche Denker eingeladen wie Jacques Derrida (zweimal), Richard Rorty (dreimal), 
Jürgen Habermas, Hilary Putnam, Daniel Dennett, Robert Brandom, John McDowell, 
Michael Williams, Wilhelm Vossenkuhl, Kristof Nyiri, Jehuda Rav, Richard 
Bernstein, Huw Price, Agnes Heller (mehr als fünfmal), Mihaly Vajda (mehrmals), 
Jean-Luc Nancy, Istvan M. Feher, Paul Horwich, Stephen Schiffer, um nur einige 
zu nennen. Ich habe 2002 über Agnes Heller eine internationale Konferenz in 
Budapest organisiert, über Mihaly Vajda eine Konferenz auf Ungarisch in Pecs 
zustande gebracht, ich habe mehrere Artikeln über Agnes Heller geschrieben, ein 
ist in einem Sammelband über sie in Amerika erschienen (Narrative Philosophy: An 
Essay on Agnes Heller, Katie Terezakis (ed.), <I 
style="mso-bidi-font-style: normal">Engaging Agnes Heller. </I><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="mso-ansi-language: EN-GB" 
lang=EN-GB>A Critical Companion,</SPAN></I><SPAN 
style="mso-ansi-language: EN-GB" lang=EN-GB> Lanham MD (<st1:country-region 
w:st="on">USA</st1:country-region>) and <st1:City w:st="on">Plymouth</st1:City> 
(<st1:country-region w:st="on">United Kingdom</st1:country-region>), <st1:place 
w:st="on"><st1:City w:st="on">Lexington</st1:City></st1:place> Books, The Rowman 
and Littlefield Publishing Group, 2009, 101-121. <A 
href="http://www.lexingtonbooks.com/">www.lexingtonbooks.com</A>)</SPAN>. Ich 
habe 2009 über Jürgen Habermas eine Konferenz anlässlich seines Geburstages in 
Pécs organisiert, woran auch der gefeierte Philosoph teilnahm und auf die 
Vorträge antwortete. Ich habe 1993 an der Gründung der Deutsch-Ungarischen 
Gesellschaft in Zusammenarbeit mit Herrn Professor Hans Lenk massgeblich 
teilgenommen, habe ihre erste Konferenz in Pécs organisiert, und war zwei Jahre 
lang ihr Präsident ungarischerseits.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Mich der Philosophenfeindlichkeit 
anzuklagen oder mir Komplizenschaft mit denen zu unterstellen, die Philosophen 
angreifen, ist absurd und absolut zurückzuweisen.</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Herr Tengelyi schreibt: „<SPAN 
style="COLOR: #141310; mso-bidi-font-style: italic">Auffällig ist, dass in zwei 
Artikeln der „Magyar Nemzet“ der Direktor des Philosophischen Instituts, gegen 
dessen Maßnahmen die Protestaktion im November veranstaltet wurde, als einziger 
Fachkundiger in Angelegenheiten der Philosophie zitiert wird.” Die Zeitung hat 
mich tatsächlich angerufen und gefragt, was ich zu den Vorwürfen meine. Aber ich 
war keinesfalls der einzige, der gefragt und zitiert wurde. Ich habe das 
folgende gesagt: „Die zugesprochenen Förderungsgelder scheinen in ungarischen 
Verhältnisse absurd hoch zu sein. Für drei Jahre gab man normalerweise nicht 
mehr als 10 Millionen Forint. Die Zeichen deuten darauf hin, dass die Themen der 
Projekte nicht immer mit den Ausschreibungen im Einklang waren.” Ich habe 
weiterhin dem anrufenden Reporter gesagt, dass ich abgesehen davon die Projekte 
nicht kenne und sie in keiner Hinsicht beurteilen kann.</SPAN> (Ein Projekt von 
den sechs Projekten war zwar im Philosophischen Institut durchgeführt, aber 
bevor ich zu Direktor ernannt wurde. Die Akademie hat das Projekt von Gabor 
Borbely in der internen Kontrolle untersucht und in der Abwicklung 
Ungesetzmässigkeiten gefunden. Das Projekt Borbely hatte aber mit Agnes Heller 
nichts zu tun.)<SPAN 
style="COLOR: #141310; mso-bidi-font-style: italic"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="COLOR: #141310; mso-bidi-font-style: italic"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Es ist unakzeptabel und völlig 
daneben, mich mit den Vorwürfen in Zusammenhang zu bringen, die im Brief von 
Tengelyi zu lesen ist. Ich weise die Unterstellungen kategorisch zurück.</P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=right>Janos Boros</P></DIV></BODY></HTML>