<html><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div>2011. január 16-i nyilatkozatunk: </div><div><br></div><div><blockquote type="cite"><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div><blockquote type="cite"><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; "><a class="actorName" href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100000959743580" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100000959743580" style="cursor: pointer; color: rgb(59, 89, 152); text-decoration: none; font-weight: bold; ">Atlantisz Könyvsziget</a></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; "> </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; "><span data-jsid="text"><div id="id_4d31e061954e44139528911" class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; ">Barátaink szíves tájékoztatására: <br>Az Atlantisz megtiszteltetésnek tekinti, hogy olyan kiváló tudósokkal kapcsolatban említik, mint Steiger Kornél vagy Radnóti Sándor. Büszkék vagyunk a nemzetközi megbecsülésnek is örvendő új magyar Platón-ö<span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">sszkiadásra, a magyar filozófia és klasszika-filológia utóbbi évtizedeinek e kiemelkedő szakmai teljesítményére. Nagyszerűnek és különleges eredménynek tartjuk, hogy e hatalmas munkára több egyetem tanszékeit összefogó, különböző generációkhoz tartozó tudományos műhely jött létre. Teljesítménye sokáig mértékadó lesz a művelt közönség körében. A műveltében. Ami a támogatást illeti, annak - úgy tudjuk -, kb. 20%-a az ELTE kezelési költsége, a maradék harmada jutott 10 Platón-kötet kiadásra. Ezek nem újrakiadások. Vagy teljesen új fordítások a korábbi használhatatlanok helyett, vagy mondatról mondatra átdolgozottak, jórészt újrafordítottak. (Ilyenkor két jogdíjat kell fizetni, hiszen a réginek is vannak jogai.) Valamennyit nagyon komoly tanulmányok, nagyterjedelmű és alaposságú jegyzetek kísérnek. A fordító mellett az erre jutó nem túl nagy összegen a jegyzetírók, tanulmányírók (van kötet, melyet több tanulmány is kísér), szakmai és nyelvi kontrollszerkesztők (egy-egy kötet pl. filozófus, görögös és történész lektort is kívánhat), kiadói szerkesztők, tördelők (a "Stephanus-számok" miatt speciálisan bonyolult a tördelés), s a nyomda osztoztak. A kiadó természetesen minden fillérrel elszámolt. S nem akármilyen fordítók, lektorok ők: az ógörög filozófiai nyelv legjobb ismerői, kutatói. E fordítási feladatot a világon mindenütt a legnehezebbek és legnagypbb megbecsülésnek örvendők közé sorolják. A nem könyvkiadásra fordított - tehát nem általunk felhasznált - nagyobb összeget az ezzel gazdálkodók feltehetően a hihetetlen nagy feladatot jelentő előzetes kutatásokra, a Platón-kutatás mai vitáiról informáló konferenciákra, s persze szakirodalomra fordították. Az talán érthető, bár szomorú, ha kulturálatlan emberek azon gúnyolódnak, mire jó a filozófia, mire való a művészet, a zene stb. Miért is kell pár évtizedenként újrafordítani a klasszikusokat, pl. Shakespeare-t? Műveletlenségük talán nemcsak az ő hibájuk. De legalább a derék, olvasott-olvasó ember szedje össze magát, ha ez ügyben megszólal! Mert éppenséggel volna mit mondani a magyar kultúra színe-javának védelmében.</span></div></span></span></div></div></blockquote></div></div></blockquote></div><div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div><blockquote type="cite"><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; "><span data-jsid="text"><div id="id_4d31e061954e44139528911" class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; "><span class="text_exposed_show" style="display: inline; "><br></span></div></span></span></div></div></blockquote></div></div></div></body></html>