<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18999">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai 
Kutatóintézet</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Boros János igazgató</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">1119 Budapest, Etele út 59-61.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=right><FONT size=3 face="Times New Roman">Budapest, 2010. december 
24.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><?xml:namespace prefix = o ns = 
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman">Nyilatkozat<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman">Válasz a Magyar Filozófiai Társaság nyilatkozatára (2010. 
december)<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">A Magyar Filozófiai Társaság (MFT) vezetősége 
nyilatkozatban aggodalmának adott hangot az „MTA Filozófiai Kutatóintézetének 
történései” miatt (2010. december, aláírók: Bacsó Béla és Laczkó Sándor). 
Szerintük azok „jogos felháborodást váltottak ki”. Vajon a törvények betartásán, 
a szakma morálján és az igazságosság elvének figyelembevételén alapuló 
minősítések okozták a jogos felháborodást, avagy az, hogy évtizedek munkájának 
eredményeként kialakulhatott egy tarthatatlan helyzet. Ez utóbbi miatt<B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"> </B>a jogos felháborodás érthető 
lenne.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">A 
munka megbénulása helyett folyamatos kutatás, nemzetközi 
programok<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Az MFT vezetői szerint a „nagyhírű intézményben egy 
teljes évre” megbénult a munka, munka álarca alatt minősítés folyt, „botrányt 
botrány követett”. A nyilatkozat írói is elismerik, hogy az Intézet munkáját 
javítani kellene. Hogy vélik javíthatónak egy intézet állapotát, ha először nem 
történik meg az állapot felmérése, azaz a minősítés? Szerintük a minősítés 
megbénítja a dolgozókat, ám sajátos módon, egyetlen olyan munkatárs munkáját sem 
bénította meg, akik eddig is a követelményrendszernek eleget téve dolgoztak, 
illetve mint közülük többen, a hivatalos elvárásokat jelentősen 
túlteljesítették. Ők kiváló vagy megfelelő minősítést kaptak, és továbbra is 
eredményeket produkálva dolgoznak, a bénultság legkisebb jele nélkül. Az Intézet 
kutatóinak egyharmada nemzetközi mércével mérve is jelentős tudományos munkát 
folytat. Közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, az Intézetben több 
munkatárs az elmúlt évtizedek alatt olyan teljesítményt produkált, mintha a 
bénultság állapotában lett volna. Ezek a munkatársak most, a minősítés hatására 
felismerték, hogy ez a korábbi állapotuk a mostani minősítés rovására írható. 
Ezt sietve közzé is tették sajtóban, szakmai fórumokon.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Nem hihető, hogy a munka megbénulásaként lenne 
minősíthető az, hogy az Intézetben az egyetemi szemeszterek időbeosztásával 
harmonizálva, minden héten kutatószemináriumok szerveződnek, továbbá, hogy az év 
során több nemzetközi program is lebonyolódott. Természetesen, ha az Intézet 
legtöbb munkatársa évtizedek óta nemzetközi relációban dolgozott volna, annak 
szerves folyományaként szervezhettek volna még több nemzetközi programot is. 
Egyébként is, nemzetközi programok előkészítése általában legalább egy évet vesz 
igénybe. Nyíri Kristóf akadémikus igazgatói korszaka (1995-2005) óta az Intézet 
alig kapcsolódott be a nemzetközi tudományosságba. Megjegyzendő, nem az igazgató 
feladata a napi feladatok meghatározása. A kutatók munkájukat önállóan végzik, 
az érvényes követelményrendszer szerint minden munkatárssal szemben elvárás az 
önálló tudományszervezői aktivitás és a hatékony nemzetközi kapcsolatok 
kiépítése. Ha valaki úgy véli, hogy ez hiányzik az Intézetben, akkor ezt az 
Intézet tagjaitól kell hiányolnia és nem csak most, de már évtizedek óta meg 
kellett volna fogalmaznia kifogásait.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 
</B>Az sem feltétlenül a munka megbénulásának jele, hogy az egyik munkatárs a 
Cambridge-i Egyetemen szerzett PhD fokozatot,<B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"> </B>többek közt G. E. Moore, B. Russell, 
és L. Wittgenstein intézetében, a világ egyik legrangosabb egyetemének, egyik 
legrangosabb filozófiai intézete keretében. Az sem bénultság vagy a kutatási 
projekt hiányának a jele, hogy 2011 és 2012 tavaszára egy-egy nagy nemzetközi 
konferencia szerveződik, melyre négy kontinensről (Európa, Amerika, Ázsia, 
Ausztrália) érkeznek előadók.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3 face="Times New Roman">Súlyos 
ártalom a filozófiai szakma tekintélyének?</FONT></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Vajon mi árt súlyosan a szakma tekintélyének? Nem inkább 
az, hogy egyes főmunkatárs vagy tudományos tanácsadó besorolású kutatóknak nincs 
nemzetközi publikációjuk? Vagy talán nem inkább az, hogy egyes munkatársakat a 
feltételek teljesítése nélkül korábban magasabb fokozatba (munkatárs, 
főmunkatárs) soroltak? A követelmények komolyan vételét „megfélemlítési 
folyamat”-nak nevezni és ebből botrányt kelteni – ez a botrány. A törvény lenne 
botrányos? A filozófia tekintélyének a nagy nyilvánosság előtt folyó 
megalapozatlan vádaskodás árt, amit sajnálatos módon az MFT nyilatkozat is 
továbbvisz.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Az 
Intézet munkamoráljának és szakmai színvonalának 
javítása<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT 
size=3><FONT face="Times New Roman">Az MFT vezetői az Intézet pályázatképességét 
hiányolják, és ezt összekapcsolják a vezető alkalmasságának megkérdőjelezésével. 
Ezzel szemben az Intézet pályázatképes. Az elmúlt időszak évenkénti tízmilliós 
nagyságrendű intézeti költségvetési negatívumával szemben a 2010. évet 
hozzávetőleg tízmillió forint többlettel zárja az Intézet, többek közt pályázati 
részvétel révén. Miféle tudomással rendelkeznek a nyilatkozat aláírói arról, 
hogy az Intézet vezetése nem látja el feladatát (így fogalmaznak: „Tudomásunk 
szerint … feladatát a vezetés nem látja el”)? Nevezzék meg „tudomásuk” 
forrásait! A következő két évre két nagy nemzetközi konferencia előkészítése 
folyik, hasonlóan ahhoz, ahogy ez az elmúlt tizenöt évben történt, a több, mint 
húsz nemzetközi konferencia szervezésével, amikor is Magyarországon járt Jacques 
Derrida (kétszer), Richard Rorty (háromszor), továbbá Robert Brandom 
(Pittsburgh), Jean-Pierre Cometti (Aix-en-Provence), Paul Horwich (New York), 
John McDowell (Pittsburgh), Jean-Luc Nancy (Strasbourg), Hilary Putnam 
(Harvard), Stephen Schiffer (New York), Wilhelm Vossenkuhl (München), Michael 
Williams (Baltimore), hogy csak néhányat említsünk az itt jártak közül. Az 
együttműködés folytatódik az Intézet keretében. Milyen nemzetközi előkészítést 
hiányolnak az aláírók? Továbbá mi fenyegeti az Akadémia vezetésének tekintélyét? 
Az, ha a hamis vádaskodásnak és a hecckapmánynak felül, avagy ha valódi 
teljesítményeket vár el? A botránysorozatot az Akadémia vezetése nem tudja 
lezárni, mert ez nem tőle indul. Azok tudják leállítani, akik elindították és 
folyamatosan mind a mai napig gerjesztik, a sajtóban és az egyéb közegekben 
megjelentetett téves vagy hamis információkkal, mint amilyeneket például éppen a 
Magyar Filozófiai Társaság nyilatkozata is közvetít.<B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Ha az MFT „szeretne hozzájárulni a szakma védelméhez és 
integritásának megőrzéséhez”, akkor a tényleges minőséget kellene szem előtt 
tartani. A nyilatkozók túlkapásokról, torzulásokról, botrányokról beszélnek: 
valóban, hosszú évtizedes túlkapások, torzulások, botrányok vezettek a jelenlegi 
állapotok kialakulásához, és nem az a túlkapás, ha teljesítményt várunk el és a 
nemzetközi trendeknek megfelelő kutatásokat iniciálunk.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">A nyilatkozat aláíróinak állításaival szemben egészen más 
botrányok vannak itt.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman">Botrányos az, hogy<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT 
size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN 
style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>– az MFT vezetősége botrányról beszél 
akkor, amikor botrányos állapotok megszüntetésére történnek 
erőfeszítések;</FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">– az MFT elnöksége tovább szítja a feszültségeket, 
ahelyett, hogy a tényeket (tényleges tudományos programok, publikációk, 
teljesítmények) figyelembe venné;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">– a 2010. január 4. napján tartott intézeti értekezleten 
a jelenlevők értesítése nélkül titkos és illegális<B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"> </B>hangfelvétel készült, a hangfelvétel 
az egyik napilap birtokában van;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">– a hangfelvételt birtokló napilap még csak nem is 
válaszol a levélre, hogy szolgáltassa vissza az Intézetnek a törvénytelenül 
készült hangfelvételt;</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT 
size=3 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">– a sajtó egy részének képviselői azt képzelik, hogy 
maguk rendelkeznek azokkal a kritériumokkal, melyekkel megállapíthatják és 
ismételgethetik, hogy ki alkalmazható a Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóintézeteiben;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">– az Intézetben évtizedek óta számos egyetemi doktori 
fokozat nélküli munkatárs dolgozott, közülük többen még a doktori iskolába 
történő belépés feltételeit sem teljesítik, miközben ahelyett, hogy felmondtak 
volna nekik, egyesek magasabb besorolást kaptak;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">– az új igazgató kinevezése első hónapjaiban fenyegető 
leveleket kapott a szakma több ismert és kevésbé ismert képviselőjétől, sőt 
intézeti munkatárstól;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">– sajátos félelem uralkodik: a hecckampánnyal sokan nem 
értenek egyet, a filozófiai szakmán belül és kívül, ezt azonban nem merik 
nyilvánosan kimondani;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">– egymástól független elbeszélések szerint olyan 
kijelentések hangozhattak el már az új igazgató kinevezése előtt, majd 
közvetlenül utána az Intézetben, mint „minden eszközt be kell vetni az új 
igazgató ellen”, „kicsinálom az új igazgatót”, „maffia módszerektől sem 
riadhatunk vissza”;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">– az igazgató minden kijelentését, javítási törekvését 
megtorpedózzák, szavait kiforgatják, csúsztatásokkal felismerhetetlenségig 
eltorzítva nyilvánosságra hozzák, a törvényességet törvénytelenségnek és 
önkénynek nevezik, majd közbeszéd tárgyává téve ferdítéseiket, azokra mint 
megcáfolhatatlan tényeket közvetítő állításokra hivatkoznak.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">A hazai filozófiai szakmának jót tenne, ha az itt 
felsorolt botrányoktól, túlkapásoktól, torzulásoktól határolná el magát, és nem 
folytatná tovább a hecckampányt.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p><FONT size=3 
face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=center><FONT size=3 face="Times New Roman">Boros 
János</FONT></P></FONT></DIV></BODY></HTML>