<html>
<head>
<title> HTML-Mail  GcMail Version:1.6.5.0</title>
<meta content= "text/html; charset= iso-8859-1" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body>
<p align="center"><font Face="Times New Roman" size="5"><font color="#080000">Az MTA Filozófiai Kutatóintézete és a Magyar Wittgenstein Társaság közös rendezésében<br>
2010. december 6-án 10 órakor<br>
<b></font><font Face="Times New Roman" size="6">NEUMER KATALIN<br>
A harmadik Wittgenstein<br>
</font><font Face="Times New Roman" size="5"></b>címmel tart eloadást<br>
az MTA Filozófiai Kutatóintézetében (Budapest, 1119 Etele u. 59-61.).<br>
Az eloadást Mikulás-parti, kötetlen beszélgetés követi.<br>
Minden érdeklodot szeretettel várunk!<br>
</font><font Face="Times New Roman" size="3"><i>Abstract:<br>
</i></font></font></p>
<p>Az utóbbi évek Wittgenstein-irodalmában egyre gyakrabban tárgyalt kérdés, hogy létezett-e egy ún. "harmadik Wittgenstein", nevezetesen a <i>Tractatus</i> és a <br>
<i>Filozófiai vizsgáldódások</i> után. E kérdésnek egy vonatkozását nem oly régen tárgyaltam egy tanulmányomban ("</font><font Face="boldPS" size="3">A nyelvjátékok konstituálják-e a tényeket? <br>
Wittgenstein 1946-1951". In: Gábor György / Vajda Mihály (szerk.): <i>A lét hangoltsága. Tanulmányok a tudás sokféleségérol</i>, Budapest: Typotex 2010, 162-<br>
174.</font></font><font Face="Times New Roman" size="3">), s ott negatív választ adtam rá. Ezzel szemben eloadásomban a <i>Filozófiai vizsgálódások</i> utáni idoszaknak olyan aspektusairól szeretnék beszélni, <br>
amelyeknél eltávolodás tapasztalható a második korszak fomuvének koncepciójától, és ekképp van értelme "harmadik Wittgensteinrol" beszélnünk. Ezen belül <br>
a wittgensteini filozófiának olyan kitüntetett fogalmairól, ill. kérdésköreirol fogok szólni, mint a szabálykövetés vagy a mentális helye és szerepe. Ekképp az <br>
eloadás <i>A lélek aspektusai</i> c. könyvem (Budapest: Gondolat 2006) némely szálát fogja újra felvenni és tovább fonni, szándékom szerint oly módon, hogy azok <br>
számára is követheto legyen, akik a könyvet nem ismerik.<p align="center"><br>
</font><font Face="Times New Roman" size="5"><p align="left"></font></p>
<p><font Face="Times New Roman" size="4"><font color="#008000"><b></b></font></font>
</body>
</html>