<p class="MsoNormal"><u><span style="" lang="HU">TÁRGY:</span></u><i style=""><span style="" lang="HU">
Nemzetközi Filozófiai Olimpia (IPO)</span></i><u><span style="" lang="HU"></span></u></p>

<p class="MsoNormal"><b style=""><span style="" lang="HU">19. IPO - 2011. május</span></b></p>

<p class="MsoNormal"><b style=""><span style="" lang="HU">Bécs, Ausztria </span></b></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU"> </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="" lang="HU">FELHíVÁS</span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="" lang="HU"> </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="" lang="HU">Tisztelt Kollégák!</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU"> </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU">A <b style="">Magyar Filozófia Társaság</b><i style=""> (MFT) </i>nevében felhívjuk valamennyi <b style=""><i style="">középiskolai
filozófiatanár </i></b><span style=""> </span>és <b style=""><i style="">egyetemi
filozófia tanszék</i></b> figyelmét a<i style=""> 19.
<b style="">Nemzetközi Filozófiai Olimpia</b></i>
(IPO) epizódjára! </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU"> </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU">Az IPO elsődleges
célja szerint középiskolás diákok számára nyújt alkalmat filozófiai készségeik
nemzetközi szintű megmérettetésére és fejlesztésére. Ezen túl további célokkal
bír és olyan eredményeket ért, illetve érhet el, amelyek ennél jóval szélesebb
kontextusban teszik értelmezhetővé a <i style="">Filozófiai
Olimpiát</i>. </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU"><span style=""> </span>Elsődleges jelentőséggel bírnak az alábbi<span style="">  </span>szempontok:</span></p>

<ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style=""><span style="" lang="HU">a <u>hazai környezetben</u> a
     középiskolai filozófia oktatás színvonalának emelése: az OKTV mellett az
     IPO-nak is komoly szerepe van a<i style=""><u>
     fesőfokú filozófiaoktatás <span style=""> </span>utánpótlásának orientálása tekintetében</u></i>.</span></li><li class="MsoNormal" style=""><u><span style="" lang="HU">nemzeti szinten</span></u><span style="" lang="HU"> a középiskolai és az egyetemi
     filozófiaoktatás kapcsolatainak erősítése:<span style=""> 
     </span>az <i style=""><u>érdekérvényesítés</u></i>
     hatékonyságának erősítésében is szerepe lehet.</span></li><li class="MsoNormal" style=""><u><span style="" lang="HU">nemzetközi szinten</span></u><span style="" lang="HU"> a résztvevő tanárok és diákok
     tartósnak mutatkozó kapcsolatokat építenek ki. A középiskolák szintjén a <i style=""><u>szakmai tapasztalatgyűjtés</u></i>
     is jelentékeny tényező.</span></li><li class="MsoNormal" style=""><span style="" lang="HU">a hazai filozófia oktatás – az
     általános viszonyokat tekintve – nem nyújt elég erős kereteket az írás, és
     különösen egy gondolatilag és formailag is <b style=""><i style=""><u>színvonalas esszé</u></i></b>
     megírásának gyakorlatához. A nemzetközi tapasztalatok e téren is
     figyelemre méltó adalékkal szolgálhatnak. </span></li></ul>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU"> </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU">A 19. IPO-t
2011-ben az osztrák kollégák Bécsben szervezik. A részvételre a
magyarországi<span style="">  </span>IPO válogató két
legeredményesebb diákja, illetve a nyertes diák felkészítő tanára jogosult. A
válogató versenyre az <b style=""><i style="">Országos Középiskolás Tanulmányi Versenyek</i></b>
legjobb 30 helyezettje kap meghívást. A verseny-nyelvek: <b style="">angol</b>, <b style="">német</b>, <b style="">francia</b> és figyelem, kísérleti
jelleggel a <b style="">spanyol</b>! A felkészülés
során tehát érdemes az idegen nyelvű tagozatos diákokra is figyelmet
fordítani<span style="">  </span>- természetesen kellő időt és
erőt biztosítva minden diák felkészülése számára.<span style="">   </span></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU">AZ MFT honlapján
olvasható az IPO magyar vonatkozású története:</span></p>

<p class="MsoNormal"><a href="http://www.mft-hps.hu/ipo_esemenyek.html"><span style="" lang="HU">http://www.mft-hps.hu/ipo_esemenyek.html</span></a><span style="" lang="HU"> </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU">A félreértések
kedvéért szükséges megjegyezni, hogy az IPO-részvétel eredménye sajnos nem jár
semmilyen felvételi kedvezménnyel. Mint oly sok területen, itt is szükség volna
az érdekérvényesítés erősítésére! </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU">Az <b style=""><i style="">International
Philosophy Olympiad</i></b> elérhető az MFT honlapján (</span><a href="http://www.mft-hps.hu/"><span style="" lang="HU">www.mft-hps.hu</span></a><span style="" lang="HU">), illetve:</span><span lang="HU"> </span><a href="http://www.fisp.org/olympiad.html"><span style="" lang="HU">http://www.fisp.org/olympiad.html</span></a><span style=""> <span lang="HU"></span></span></p>


<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU"> </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU">Kérjük az
érdeklődő tanárokat, hogy<span style="">  </span>keressék az <i style="">MFT Középiskolai Tanári Munkacsoportot</i>,
illetve az <i style="">MFT Titkárságát!</i></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU"> </span></p>

<p class="MsoNormal"><i style=""><span style="" lang="HU">Pató Attila<span style="">      </span><span style="">                        </span>Laczkó Sándor<span style="">                                   </span>Takács Márta</span></i></p>


<p class="MsoNormal"><span style="" lang="HU">IPO Magyarország<span style="">                  </span>MFT főtitkár<span style="">                                       </span>MFT KT
Munkacsoport</span></p>

<p class="MsoNormal"><a href="mailto:attila.pato@gmail.com"><i style=""><span style="" lang="HU">attila.pato@gmail.com</span></i></a><i style=""><span style="" lang="HU"><span style="">          </span></span></i><a href="mailto:laczkos@bibl.u-szeged.hu"><i style=""><span style="" lang="HU">laczkos@bibl.u-szeged.hu</span></i></a><i style=""><span style="" lang="HU"> <span style="">                 </span></span></i><a href="mailto:martusia@freemail.hu"><i style=""><span style="" lang="HU">martusia@freemail.hu</span></i></a><i style=""><span style=""> </span></i></p>


<br clear="all"><br><br><br><br>-- <br>Dr. Pató Attila<br><a href="mailto:attila.pato@gmail.com" target="_blank">attila.pato@gmail.com</a><br><a href="mailto:patoattila@yahoo.com" target="_blank">patoattila@yahoo.com</a><br>
tel: + 420 77 302 31 02<br>tel: + 36 20 481 82 04<br>