<br>Kedves Kollégák!<br><br>Megjelent az Elpis, az ELTE BTK Filozófia Intézet hallgatói folyóiratának hetedik száma.<br>A lap beszerezhető szerkesztőségünkön, illetve az Eötvös Kiadón keresztül.<br><br>A szám tartalmából:<span style="color: rgb(34, 30, 31);"><br>
<font size="2">TANULMÁNYO</font></span><font size="2"><span style="color: rgb(34, 30, 31);">K: 
</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">Gébert Judit: Kitalálhattam-e Isten fogalmát</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">? 
</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">A képzelet és Isten fogalmának viszonya Descartes metafizikájában; </span><span style="color: rgb(34, 30, 31);"></span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">Szabó Tamás: Szabadság és felelősség Descartes filozófiájában; </span><span style="color: rgb(34, 30, 31);"></span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">Kovács Gábor: Lehetséges fiktív világok</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);"></span><span style="color: rgb(34, 30, 31);"> ELŐADÁSO</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">K: 
</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">Emődy Zsolt: John Locke és Hannah Arendt a társadalomról; </span><span style="color: rgb(34, 30, 31);"></span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">Jani Anna: Az ittlét tapasztalatának kifejeződés</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">e 
</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">Heidegger korai gondolkodásában; </span><span style="color: rgb(34, 30, 31);"></span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">Nyirkos Tamás: Az ellenforradalom teológiája; </span><span style="color: rgb(34, 30, 31);"></span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">Siklósi István: Egy vagy két személyfogalom Boethiusnál</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">? 
</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">Értelmezési nehézségek Boethius teológiai értekezéseiben RECENZIÓK: </span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">Kiss Csaba: A tőkén innen;</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);"> 
</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);">Such Dávid: Fenomenológia analitikusoknak</span><span style="color: rgb(34, 30, 31);"> 
</span></font>
<br><br>Hozzáférhető kilencedik, OTDK számunk felhívása is: <a href="http://phil.elte.hu/students/files/elpis9felhivas.pdf">http://phil.elte.hu/students/files/elpis9felhivas.pdf</a><br>Kérjük hívják fel rá hallgatóik figyelmét.<br>
<br>üdvözlettel<br>Az Elpis szerkesztősége<br><br><a href="http://phil.elte.hu/students/elpis.html">http://phil.elte.hu/students/elpis.html</a><br><a href="http://www.facebook.com/elpis.folyoirat">http://www.facebook.com/elpis.folyoirat</a><br>
<br>