<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META content="MSHTML 6.00.2900.3676" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV dir=ltr align=left><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN 
class=210373211-12052010>Nem kene irni valamit? </SPAN></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN 
class=210373211-12052010></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=left><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN 
class=210373211-12052010>Miklos</SPAN></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN 
class=210373211-12052010></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV dir=ltr align=left><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN 
class=210373211-12052010>PS A kiado ugyeben meg a heten jelentkezem, 
igerem. </SPAN></FONT></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><FONT face=Arial color=#0000ff><SPAN 
class=210373211-12052010> </SPAN></FONT></DIV><BR>
<DIV class=OutlookMessageHeader lang=en-us dir=ltr align=left>
<HR tabIndex=-1>
<FONT face=Tahoma size=2><B>From:</B> mafla-bounces@phil.elte.hu 
[mailto:mafla-bounces@phil.elte.hu] <B>On Behalf Of </B>Schmal 
Dániel<BR><B>Sent:</B> 06 May 2010 12:17<BR><B>To:</B> MAFLA<BR><B>Subject:</B> 
[MaFLa] felhívás<BR></FONT><BR></DIV>
<DIV></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" 
size=3><STRONG>Felhívás</STRONG></FONT></P><FONT face="Times New Roman" size=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=Arial 
size=2></FONT> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" 
size=3>A <I>Magyar Filozófiai Szemle</I> a "kauzalitás" témakörébe vágó 
tanulmányokat vár a lap 2010/3-as számába.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=Arial 
size=2></FONT> </P></FONT><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" 
size=3>Az oksággal kapcsolatos kérdések az antikvitástól fogva máig a filozófiai 
elemzések kitüntetett tárgyát képezik, miközben a fogalom számos történeti 
változáson ment keresztül. A kauzalitás többrétegű, gazdag arisztotelészi 
felfogását, amely a világban található dolgok és események kapcsolatait egy 
teleologikusan rendezett univerzum részeként vizsgálja, a 17. században a 
hatóokság kitüntetett szerepe váltja fel. A hagyományos problémákat az 
okkazionalizmus és Hume óta egy sor újabb kérdés egészíti ki, illetve váltaja 
fel. Máig nyitott kérsés, hogy miben is áll két esemény kauzális viszonya. 
Elemezhető-e más metafizikai fogalmak segítségével, vagy redukálhatatlan 
reláció? Egyáltalán, események közötti viszony-e vagy más relátumai vannak? 
Helyes-e Hume intuíciója, amely szerint az okság csupán regularitás; vagy 
létezik szinguláris kauzalitás is, netán a kauzalitás az emberi cselekvésre 
épül? Ha a hume-i meglátás helyes, vajon általánosíthatók-e a 
regularitáselméletek indeterminisztikus folyamatokra, amint azt a valószínűségi 
kauzális elméletek teszik, vagy modális szituációkra az okság kontrafaktuális 
elméletei jegyében? Van-e a mentálisnak oksági ereje, és hogyan viszonyul ez a 
fizikai kauzalitáshoz? Mi az okság viszonya a többi jelentős ismeretelméleti, 
metafizika és tudományfilozófiai fogalomhoz: a magyarázathoz, konfirmációhoz, a 
természettörvényekhez, a diszpozíciókhoz, a determinizmushoz stb? És végül, 
milyen szerepet tölt be a kauzalitás a modern természet- és 
társadalomtudományokban?</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"></FONT></FONT> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"><o:p>E témakörben várjuk tehát a tanulmányokat 
a <A href=""><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff 
size=3>filszemle@webmail.phil-inst.hu</FONT></A><FONT face="Times New Roman" 
size=3> címre.</FONT></o:p></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"> </FONT></FONT><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: HU; mso-fareast-language: HU; mso-bidi-language: AR-SA">A 
beküldési határidő: 2010. szeptember 15.</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: HU; mso-fareast-language: HU; mso-bidi-language: AR-SA"></SPAN> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: HU; mso-fareast-language: HU; mso-bidi-language: AR-SA">A 
<EM>Szemle</EM> szerkesztősége</SPAN></FONT></P></DIV><BR>
Please access the attached hyperlink for an important electronic communications disclaimer: http://www.lse.ac.uk/collections/planningAndCorporatePolicy/legalandComplianceTeam/legal/disclaimer.htm<BR>
</BODY></HTML>