<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18904">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman"><STRONG>Felhívás</STRONG></FONT></P><FONT size=3 
face="Times New Roman">
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=2 
face=Arial></FONT> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">A <I>Magyar Filozófiai Szemle</I> a "kauzalitás" 
témakörébe vágó tanulmányokat vár a lap 2010/3-as számába.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=2 
face=Arial></FONT> </P></FONT><FONT size=3 face="Times New Roman"></FONT>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Az oksággal kapcsolatos kérdések az antikvitástól fogva 
máig a filozófiai elemzések kitüntetett tárgyát képezik, miközben a fogalom 
számos történeti változáson ment keresztül. A kauzalitás többrétegű, gazdag 
arisztotelészi felfogását, amely a világban található dolgok és események 
kapcsolatait egy teleologikusan rendezett univerzum részeként vizsgálja, a 17. 
században a hatóokság kitüntetett szerepe váltja fel. A hagyományos problémákat 
az okkazionalizmus és Hume óta egy sor újabb kérdés egészíti ki, illetve váltaja 
fel. Máig nyitott kérsés, hogy miben is áll két esemény kauzális viszonya. 
Elemezhető-e más metafizikai fogalmak segítségével, vagy redukálhatatlan 
reláció? Egyáltalán, események közötti viszony-e vagy más relátumai vannak? 
Helyes-e Hume intuíciója, amely szerint az okság csupán regularitás; vagy 
létezik szinguláris kauzalitás is, netán a kauzalitás az emberi cselekvésre 
épül? Ha a hume-i meglátás helyes, vajon általánosíthatók-e a 
regularitáselméletek indeterminisztikus folyamatokra, amint azt a valószínűségi 
kauzális elméletek teszik, vagy modális szituációkra az okság kontrafaktuális 
elméletei jegyében? Van-e a mentálisnak oksági ereje, és hogyan viszonyul ez a 
fizikai kauzalitáshoz? Mi az okság viszonya a többi jelentős ismeretelméleti, 
metafizika és tudományfilozófiai fogalomhoz: a magyarázathoz, konfirmációhoz, a 
természettörvényekhez, a diszpozíciókhoz, a determinizmushoz stb? És végül, 
milyen szerepet tölt be a kauzalitás a modern természet- és 
társadalomtudományokban?</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"> </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"><?xml:namespace prefix = o ns = 
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>E témakörben várjuk tehát 
a tanulmányokat a <A href=""><FONT color=#0000ff size=3 
face="Times New Roman">filszemle@webmail.phil-inst.hu</FONT></A><FONT size=3 
face="Times New Roman"> címre.</FONT></o:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"> </FONT></FONT><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: HU; mso-fareast-language: HU; mso-bidi-language: AR-SA">A 
beküldési határidő: 2010. szeptember 15.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: HU; mso-fareast-language: HU; mso-bidi-language: AR-SA"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: HU; mso-fareast-language: HU; mso-bidi-language: AR-SA">A 
<EM>Szemle</EM> szerkesztősége</SPAN></FONT></P></DIV></BODY></HTML>