<br>
<div class="gmail_quote"><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER"><font size="4"><u><b>Felhívás</b></u></font></p>

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER"><font size="4"><b>Ökofilozófia</b></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER"><font size="4"><b>Hallgatói
konferencián való előadásra</b></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="CENTER"></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><font size="2"><br></font>
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><font size="2">A
</font><font size="2"><i>Filozófia Szakos
Hallgatói Érdekképviselet</i></font><font size="2">
</font><font size="2"><b>ökofilozófiai témájú</b></font><font size="2">
hallgatói konferenciát szervez, melyre a graduális (BA, MA,
kredites) és a doktori képzésben résztvevő hallgatók előadásait
egyaránt várjuk. A rendezvény várható időpontja 2010 május 6 csütörtök vagy 7 péntek.</font></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><font size="2">A konferencia bevezető előadását <b>LÁNYI ANDRÁS</b> ökofilozófus tartja.<br> </font>
</p>

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><font size="2">Az
ökofilozófiához kapcsolódó elméleti, etikai vagy gyakorlati
témájú (bioetika, környezet-etika, filozófiai antropológia, mélyökológia,
folyamatfilozófia, ökofeminizmus, </font><font size="2">interdiszciplináris vonatkozások, politikai, társadalomfilozófiai és  gazdasági kérdések, </font><font size="2">fenntartható fejlődés,
aktivizmus, stb.)  15-20 perces előadásokat várunk.  </font>
</p>

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><font size="2">A
konferenciára az előadás absztraktjával lehet jelentkezni ápr.
2-ig,  <b>de kérjük az előzetes részvételi szándékot jelezni mihamarabb</b> a </font><font color="#000080" size="2"><span lang="zxx"><u><a href="mailto:komjativiktoria@gmail.com" target="_blank">komjativiktoria@gmail.com</a></u></span></font><font size="2">
e-mail címen.</font></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><br></p><br></div><br>