<html>

<head>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">


<meta name=Generator content="Microsoft Word 10 (filtered)">

<style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.ElektronikusLevlStlus17
        {font-family:Arial;
        color:windowtext;}
@page Section1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=HU link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><b><font size=2 face="Times New Roman"><span
style='font-size:11.0pt;font-weight:bold'>A Magyar Filozófiai Szemle
szerkesztőségének felhívása tanulmányok közzétételére</span></font></b></p>

<p class=MsoNormal><b><font size=2 face="Times New Roman"><span
style='font-size:11.0pt;font-weight:bold'>Fókusztéma: filozófiai naturalizmus</span></font></b></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'>A Magyar Filozófiai Szemle 2010-től megjelenő új számai </span></font><font
size=2><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt'>részben vagy egészükben egy-egy
előre közzétett téma köré rendeződnek. A </span></font><font size=2><span
style='font-size:11.0pt'>2010/1. szám fókuszában <b><span style='font-weight:
bold'>a filozófia naturalizmus</span></b> áll. A naturalizmushoz való viszony
vízválasztó a mai filozófiában. Egyfelől, mint általános filozófiai
beállítódást sokan megkérdőjelezhetetlennek tartják; mások viszont éppen a
valódi filozófiai kérdések ignorálásának vagy félreértésének tekintik. De mit
is jelent valójában a naturalizmus, miről szól a naturalizmus vita ma? </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'>Első megközelítésben a naturalizmusnak van egy metafizikai és egy
módszertani eleme. Az előbbi, az ontológiai naturalizmus szerint a világban
nincsenek természetfeletti létezők, a természettörvények és a természeti tények
kimerítik a valóságot. A módszertani tézis szerint a filozófia és a (természet)tudományok 
módszerei és céljai lényegileg azonosak: mindkettő a világ átfogó szintetikus
elméletét kívánja kidolgozni, amelyet az empirikus adatokkal összevetve
ellenőriz. A különbség csak fokozati: a filozófia általánosabb kérdésekkel
foglalkozik, mint a tudományok, olyasfajtákkal, hogy vannak-e univerzálék, vagy
csak partikulárék, nem pedig olyanokkal, hogy milyen elemi részecskék léteznek,
vagy hogy az univerzum hány százaléka sötét anyag. Ebből az általánosságból
fakad az is, hogy a partikuláris empirikus tények vagy elméletek nemigen
döntőek a filozófiai elméletek igazolásában. </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'>A mai analitikus filozófusok jellemzően elfogadják az ontológiai
naturalizmust, és a többség vélhetően a módszertani naturalizmust is. Úgy vélik
ugyanis, a tudományok eredményeinek elismerésével együtt kell járjon a
naturalizmus elfogadása. A fenomenológusok és a hermeneuták jó része viszont
határozottan elutasítja a naturalizmust, ontológiai és módszertani formájában
egyaránt, gyakran szcientizmussal, a filozófia valódi kérdései iránti vaksággal
vádolva a naturalistákat. A naturalizmusnak ugyanakkor az analitikus táboron
belül is vannak bírálói, akik úgy vélik, sokkal inkább valamiféle ideologikus
dogmáról, mintsem jól alátámasztott filozófiai elméletről van szó: egyfelől az
ontológiai naturalizmus („minden létező természeti”) majdnem
semmitmondóan általános, másfelől a természettudományok nem is támasztják alá. A
módszertani naturalizmus analitikus bírálói szerint a filozófiának vannak
önálló módszerei, elsősorban az a priori fogalomelemzés, amit esetleg a
tapasztalatok fenomenológiai vizsgálatával is ki lehet egészíteni. </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'>A lap szerkesztői mindenesetre abból indulnak ki, hogy a naturalizmus
tartalmas nézet, amelyet számos aspektusból érdekes és fontos megvizsgálni, és
amellyel kapcsolatban nehezen kerülhető el az állásfoglalás. A következő
témákban várunk tanulmányokat: </span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'>1. A naturalizmus
fogalmának értelmezése és a naturalizmus története</span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'>2. Az ontológiai
naturalizmus problémái </span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'>2.1. Az elme naturalista
értelmezése </span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'>2.3. Naturalizmus és a
modalitások</span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'>2.4. Naturalizmus és a
matematika</span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'>2.5. Naturalizmus és a
normatív tudományok (etika/társadalomfilozófia)</span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'>3.1. Módszertani
naturalizmus: filozófia és tudomány</span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'>3.2. Módszertani
naturalizmus: vallás és tudomány</span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal style='text-autospace:none'><font size=2
face="Times New Roman"><span style='font-size:11.0pt'>4. A naturalizmus
nem-analitikus bírálatai: naturalizmus és fenomenológia – naturalizált
fenomenológia?</span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span lang=EN-US
style='font-size:11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span lang=EN-US
style='font-size:11.0pt'>A beérkezett tanulmányokat a szerkesztőség referáltatja.
A beküldési határidő: 2010. január 15.</span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span lang=EN-US
style='font-size:11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span lang=EN-US
style='font-size:11.0pt'>A szerkesztőség: </span></font></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><font size=2
face="Times New Roman"><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><font size=2
face="Times New Roman"><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt'>Ambrus Gergely</span></font></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><font size=2
face="Times New Roman"><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt'>Mekis Péter</span></font></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><font size=2
face="Times New Roman"><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt'>Mester Béla</span></font></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><font size=2
face="Times New Roman"><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt'>Schmal Dániel</span></font></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><font size=2
face="Times New Roman"><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt'>Ullmann Tamás</span></font></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><font size=2
face="Times New Roman"><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt'>Valastyán Tamás</span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span lang=EN-US
style='font-size:11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face="Times New Roman"><span style='font-size:
11.0pt'> </span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span lang=EN-US style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial'> </span></font></p>

</div>

 <BR><BR>__________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 4500 (20091012) __________<BR><BR>Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.<BR><BR><A HREF="http://www.eset.hu">http://www.eset.hu</A><BR> </body>

</html>