<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18812">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><FONT size=3 face="Times New Roman">Tisztelt 
Kollégák!</FONT></DIV>
<DIV>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">a Magyar Tudományos Akadéma Filozófiai Bizottsága 
2010-től új szerkesztőséget és szerkesztőbizottságot bízott meg a <I>Magyar 
Filozófiai Szemle</I> körüli teendők ellátásával. A lap 2010 tavaszától 
reményeink szerint új alakban és megújult koncepcióval lát napvilágot. A 
legfontosabb változások terveink szerint a következők:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P 
style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" 
class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>–</FONT><SPAN 
style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        
</SPAN><FONT size=3><B>Tematikus számok:</B> 2010-től a megjelenő lapszámok 
részben vagy egészükben egy-egy előre közzétett téma köré rendeződnek. Az adott 
évfolyamhoz tartozó témákról körlevélben küldünk értesítést.</FONT></FONT></P>
<P 
style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" 
class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>–</FONT><SPAN 
style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        
</SPAN><FONT size=3><B>Referálás:</B> Az anonim referálással kapcsolatos, 
közismert nehézségek dacára a szerkesztőség – a lapgazda kérésének megfelelően – 
elköteleződött a publikálásra váró tanulmányok referáltatása mellett. A 
referálás munkája minden felkért szakemberre terheket ró, ezért kérjük az egész 
szakma támogatását annak érdekében, hogy a MFSZ a mindnyájunk által elvárt 
szakmai színvonalon jelenhessen meg.</FONT></FONT></P>
<P 
style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" 
class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>–</FONT><SPAN 
style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        
</SPAN><FONT size=3><B>Terjesztés:</B> A Magyar Filozófiai Társasággal kötött 
szóbeli megállapodás eredményeként a Társaság valamennyi aktív, tagdíjat fizető 
tagja megkapja a MFSZ számait. Ez javít a lap anyagi helyzetén, és reményeink 
szerint széles olvasóközönséget biztosít az egyes 
lapszámoknak.</FONT></FONT></P>
<P 
style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" 
class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>–</FONT><SPAN 
style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        
</SPAN><FONT size=3><B>Megjelenés:</B> Évi három szám kiszámítható 
megjelentetését tűztük ki célul, melyekhez minden évben egy idegen nyelvű 
lapszám is járul.</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">A <I>Magyar Filozófiai Szemle</I> az egész gazdag és 
sokszínű hazai filozófiai élet fóruma kíván lenni. Természetesen az egyes 
lapszámok terjedelmi korlátai és tematikus jellege miatt e sokszínűséget nem 
lehet azonnal, egyik számról a másikra megjeleníteni. Világos az is, hogy ha 
nagyobb mennyiségű kézirat érkezik, hosszabb idő is eltelhet a tanulmány leadása 
és a publikálás között. E kellemetlenségért optimális esetben a folyóirat rangja 
kárpótolhatja a szerzőket. Ennek megőrzéséhez vagy megteremtéséhez egészen a 
legutóbbi számokig számos tájékozódási pontot találhatunk a MFSZ és elődei több 
évtizedes múltjában, így elegendő, ha munkánk kezdetén azzal a kéréssel 
fordulunk minden kedves kollégához, hogy megújult bizalmával támogassa a 
lapot.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">A szerkesztőség:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt" class=MsoNormal><FONT size=3><FONT 
face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Ambrus Gergely</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Mekis Péter</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Mester Béla</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Schmal Dániel</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Ullmann Tamás</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt" class=MsoNormal><FONT size=3 
face="Times New Roman">Valastyán Tamás</FONT></P></FONT></DIV></BODY></HTML>