<br>

<div class="gmail_quote"><p style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b><span style="font-family: "Times New Roman";">Felhívás</span></b></p>

<p style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-family: "Times New Roman";"> </span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman"; color: black;">Az <i>Elpis
</i>folyóirat szerkesztősége publikációs lehetőséget kínál a magyarországi
egyetemek filozófia szakos hallgatói és doktoranduszai részére. Lapunk
következő számában is olyan munkákat kívánunk megjelentetni, amelyek az önálló
gondolkodás igényével közelítenek meg filozófiai problémákat. A beérkező
dolgozatok közül szerkesztőbizottságunk válogatja ki a publikálásra kerülő
írásokat, törekedve a graduális képzésben részt vevő hallgatók túlsúlyára.</span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b><span style="font-family: "Times New Roman";"> </span></b></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b><span style="font-family: "Times New Roman";">Feltételek</span></b><span style="font-family: "Times New Roman";"></span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman"; color: black;"> </span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman"; color: black;">• A
pályamű leadásának határideje: <b>2009. október 15.</b></span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman"; color: black;">• Csak
olyan írást fogadunk el, melyet korábban még nem jelentettek meg és nincs más
folyóiratnál publikálás alatt.</span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman"; color: black;">•
Terjedelem: minimum 40 000, maximum 80 000 leütés.</span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman"; color: black;">• Formai
feltételek: tagolt, világos, magyar nyelven és érthetően megfogalmazott
írásokat várunk, áttekinthető gondolatmenetekkel. </span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman"; color: black;">• A
hivatkozásokkal és bibliográfiával szemben támasztott formai követelmények
elérhetőek a weboldalunkon (<a href="http://phil.elte.hu/students/elpis.html" target="_blank">http://phil.elte.hu/students/elpis.html</a>).</span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman"; color: black;">• A szám
nem tematikus és a filozófia minden területéről szívesen fogadunk munkákat.</span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span>• A dolgozatokat kérjük elektronikus úton juttassák
el hozzánk a <a href="mailto:filoszerk@gmail.com" target="_blank">filoszerk@gmail.com</a> címre, word formátumban.</span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman"; color: black;"> </span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman";">A beérkezett munkák elbírálása után a szerkesztőség mindenkit
értesít az eredményről. </span><span style="font-family: "Times New Roman";">A szerkesztőség fenntartja a jogot a cikkek előzetesen
megbeszélt megjelentetési idejének módosítására.</span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman"; color: black;"> </span></p>

<p><span> </span></p>

<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: "Times New Roman"; color: black;">Jó
munkát kívánunk!</span></p>

<br>
</div><br>