<div style="text-align: center;">Felhívás<br></div><br>Az Elpis
folyóirat szerkesztősége publikációs lehetőséget kínál a magyarországi
egyetemek filozófia szakos hallgatói és doktoranduszai részére. Lapunk
következő számában is olyan munkákat kívánunk megjelentetni, amelyek az
önálló gondolkodás igényével közelítenek meg filozófiai problémákat. A
beérkező dolgozatok közül szerkesztőbizottságunk válogatja ki a
publikálásra kerülő írásokat, törekedve a graduális képzésben részt
vevő hallgatók túlsúlyára.<br>
<br>Feltételek<br><br>• A pályamű leadásának határideje: 2009. október 15.<br>• Csak olyan írást fogadunk el, melyet korábban még nem jelentettek meg és nincs más folyóiratnál publikálás alatt.<br>• Terjedelem: minimum 40 000, maximum 80 000 leütés.<br>

• Formai feltételek: tagolt, világos, magyar nyelven és érthetően
megfogalmazott írásokat várunk, áttekinthető gondolatmenetekkel.<br>• A hivatkozásokkal és bibliográfiával szemben támasztott formai követelmények elérhetőek a weboldalunkon (<a href="http://www.elpis.hu/" target="_blank">http://www.elpis.hu/</a>).<br>

• A szám nem tematikus és a filozófia minden területéről szívesen fogadunk munkákat.<br>• A dolgozatokat kérjük elektronikus úton juttassák el hozzánk a <a href="mailto:filoszerk@gmail.com" target="_blank">filoszerk@gmail.com</a> címre, word formátumban.<br>

<br>A beérkezett munkák elbírálása után a szerkesztőség mindenkit
értesít az eredményről. A szerkesztőség fenntartja a jogot a
cikkek előzetesen megbeszélt megjelentetési idejének módosítására.