<div dir="ltr"><br>Tisztelt Oktatók!<br><br>Kérem az alábbi felhívást terjesszék hallgatóik körében.<br><br>üdvözlettel<br>Rosta Kosztasz<br><div class="gmail_quote"><br><br><br><div dir="ltr"><div style="text-align: center;">
Felhívás<br></div><br>Az Elpis című folyóirat szerkesztősége pályázatot hirdet a magyarországi egyetemek filozófia szakos hallgatói és doktoranduszai részére. Lapunk következő számában is olyan munkákat kívánunk megjelentetni, amelyek az önálló gondolkodás igényével közelítenek meg filozófiai problémákat. A beérkező dolgozatok közül szerkesztőbizottságunk válogatja ki a publikálásra kerülő írásokat, törekedve a graduális képzésben részt vevő hallgatók túlsúlyára.<br>

<br>Feltételek<br><br>• A pályamő leadásának határideje: 2008. november 15.<br>• Csak olyan írást fogadunk el, melyet korábban még nem jelentettek meg és nincs más folyóiratnál publikálás alatt.<br>
• Terjedelem: minimum 40 000, maximum 80 000 leütés.<br>• Formai feltételek: tagolt, világos, magyar nyelven és érthetően megfogalmazott írásokat várunk, áttekinthető gondolatmenetekkel.<br>• A hivatkozásokkal és bibliográfiával szemben támasztott formai követelmények elérhetőek a weboldalunkon (<a href="http://phil.elte.hu/students/files/elpis_formai.pdf" target="_blank">http://phil.elte.hu/students/files/elpis_formai.pdf</a>).<br>

• A szám nem tematikus és a filozófia minden területéről szívesen fogadunk munkákat.<br>
• A dolgozatokat kérjük elektronikus úton jutassák el hozzánk a <a href="mailto:filoszerk@gmail.com" target="_blank">filoszerk@gmail.com</a> címre, word formátumban.<br><br>A beérkezett munkák elbírálása után a szerkesztőség mindenkit értesít a pályázat eredményéről.<br>

<br>Felhívjuk a figyelmet, hogy 2009 tavaszán kerül megrendezésre a filozófia OTDK, melyen publikált munkák nem vehetnek részt.<br><br>Jó munkát kívánunk!<br><br><br><div style="text-align: center;"><a href="http://phil.elte.hu/students/elpis.html" target="_blank">http://phil.elte.hu/students/elpis.html</a><br>


</div><br><br></div>
</div><br></div>