<div dir="ltr"><br><div style="text-align: center;"><b>Felhívás</b><br></div><br><br>Az Elpis című folyóirat szerkesztősége pályázatot hirdet az ELTE BTK filozófia szak hallgatói és doktoranduszai részére. Lapunk következő számában is olyan munkákat kívánunk megjelentetni, amelyek az önálló gondolkodás igényével közelítenek meg filozófiai problémákat. A beérkező dolgozatok közül szerkesztőbizottságunk válogatja ki a publikálásra kerülő írásokat.<br>

<br><br>Feltételek<br>• A pályamű leadásának határideje: 2008. október 15.<br>• Csak olyan írást fogadunk el, melyet korábban még nem jelentettek meg és nincs más folyóiratnál publikálás alatt.<br>• Terjedelem: minimum 40 000, maximum 80 000 leütés.<br>

• Formai feltételek: tagolt, világos, magyar nyelven és érthetően megfogalmazott írásokat várunk, áttekinthető gondolatmenetekkel.<br>• A hivatkozásokkal és bibliográfiával szemben támasztott formai követelmények elérhetőek a weboldalunkon. (<a href="http://phil.elte.hu/students/files/elpis_formai.pdf" target="_blank">http://phil.elte.hu/students/files/elpis_formai.pdf</a>)<br>

• A szám nem tematikus és a filozófia minden területéről szívesen fogadunk munkákat.<br>• A dolgozatokat kérjük elektronikus úton jutassák el hozzánk a <a href="mailto:filoszerk@gmail.com" target="_blank">filoszerk@gmail.com</a> címre, word formátumban.<br>

<br><br>A beérkezett munkák elbírálása után a szerkesztőség mindenkit értesít a pályázat eredményéről.<br><br>Felhívjuk a figyelmet, hogy 2009 tavaszán kerül megrendezésre a filozófia OTDK, amelyen a már publikált munkák nem vehetnek részt. Kérjük azokat, akik indulni kívánnak, hogy az arra szánt dolgozatukat ne küldjék el szerkesztőségünkbe.<br>

<br><div style="text-align: center;">Jó munkát kívánunk!<br></div><br><div style="text-align: center;"><a href="http://phil.elte.hu/students/elpis.html" target="_blank">http://phil.elte.hu/students/elpis.html</a><br></div>
</div>