[MaFLa] Nyelvi fordulatok - konferencia felhívás, határidő: november 20.

FI Titkárság FI.Titkarsag at btk.mta.hu
Tue Nov 14 15:36:33 CET 2017


Kedves Kollégák!

A következő konferenciára szeretnénk felhívni a figyelmet:


Nyelvi fordulatok - analízis, interpretáció, dekonstrukció

MTA BTK Filozófiai Intézet
2017. december 9.


Ötven éve annak, hogy megjelent Linguistic Turn címmel Richard Rorty válogatásában az a reprezentatív szöveggyűjtemény, amely a kifejezést visszafordíthatatlanul a filozófiai közbeszéd részévé tette. Miközben a kötet az analitikus filozófia egyfajta szintézisét adta, a szerkesztői előszóban már a nyelvfilozófiai paradigmával szembeni általános kételyek is megfogalmazódtak.
A könyv tehát afféle határpontként is értelmezhető, amelyből sajátos rálátás nyílik a közelmúlt filozófiai folyamataira: Milyen irányokat nyitnak meg és zárnak le a nyelvi fordulathoz kapcsolódóan ekkoriban megfogalmazódó kritikák? Milyen áramlatok bontakoztak ki ennek nyomán az analitikus filozófián belül és kívül? Milyen narratívák adhatóak ezekre a változásokra történeti távlatban? Miként tekint ma a filozófia a nyelvre - mint alapra, közegre vagy tárgyra?
A konferenciára olyan előadásokat várunk, amelyek a nyelv problémájának megjelenését vizsgálják a kortárs filozófiai kérdésfeltevésekben, különös tekintettel az irányzatokon átívelő metafilozófiai perspektívákra.


Javasolt témák
-   nyelvfilozófia és ismeretelmélet
-   nyelvi relativizmus és posztmodern
-   metafilozófia
-   analitikus nyelvfilozófia, hermeneutika, dekonstrukció és textualizmus viszonya
-   pragmatizmus, neopragmatizmus, újpragmatizmus
-   Richard Rorty kísérlete az analitikus és kontinentális hagyomány közötti közvetítésre a szerkesztői előszó fényében


A jelentkezéseket és rövid összefoglalókat a pragma at btk.mta.hu<mailto:pragma at btk.mta.hu> e-mail címre várjuk 2017. november 20-ig.


A szervezők:
Danka István és Golden Dániel


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20171114/933f5638/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list